นักวิจัยสร้าง AI ที่สามารถอ่านใจมนุษย์ได้ถึง 85% หวังเป็นตัวช่วยผู้พิการทางสื่อสาร

นักวิจัยสร้าง AI ที่สามารถอ่านใจมนุษย์ได้ถึง 85% หวังเป็นตัวช่วยผู้พิการทางสื่อสาร

กวิจัยจาก Centre for Translational MR Research มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ได้พัฒนา AI ที่สามารถทำนายความคิดของมนุษย์ได้ ขั้นตอนในการศึกษาเริ่มโดยการให้ผู้ร่วมทดลองเข้าสแกนสมองด้วยเครื่อง Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) ซึ่งเครื่องนี้จะวัดการทำงานของสมองระหว่างที่ถูกถามคำถาม เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับนำไปฝึกโมเดลทำนายความคิดของมนุษย์

เมื่อได้ข้อมูลมากเพียงพอ นักวิจัยก็จะนำไปฝึกโมเดล AI ให้เรียนรู้และพัฒนา โดยผลการศึกษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมาก ซึ่ง AI ที่ได้นักวิจัยให้ชื่อว่า MinD-Vis สามารถคาดการณ์การตอบคำถามของผู้เข้าร่วมทดลองได้อย่างแม่นยำโดยมีอัตราความสำเร็จตั้งแต่ 70% ถึง 85% ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคำถามที่ถาม

นักวิจัยสร้าง AI ที่สามารถอ่านใจมนุษย์ได้ถึง 85% หวังเป็นตัวช่วยผู้พิการทางสื่อสาร

นักวิจัยสร้าง AI ที่สามารถอ่านใจมนุษย์ได้ถึง 85% หวังเป็นตัวช่วยผู้พิการทางสื่อสาร

การวิจัยนี้ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการศึกษา AI เพราะเริ่มนำ AI เข้ามารู้จักสมองมนุษย์อย่างจริงจัง ป้อนข้อมูลที่มากพอจนสามารถทำให้ AI อ่านใจมนุษย์ได้สูงถึง 85% แต่หลายคนก็มองว่าเป็นดาบสองคม ข้อดี คือ AI จะเข้ามาช่วยผู้พิการทางการสื่อสารให้สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้ ข้อเสีย คือ ความเป็นส่วนตัวทางความคิด ที่ต่อไปแม้แต่ความคิดของเราเองก็ถูก AI ทำนายได้อย่างแม่นยำ อาจถูกนำไปใช้ในทางการตลาด หรืออาจลุกลามไปสู่ปัญหาทางสังคมและการเมืองได้

ขอบคุณ... https://www.appdisqus.com/ai-mind-vis-fmri/

ที่มา: appdisqus.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ส.ค.66
วันที่โพสต์: 24/08/2566 เวลา 13:53:28 ดูภาพสไลด์โชว์ นักวิจัยสร้าง AI ที่สามารถอ่านใจมนุษย์ได้ถึง 85% หวังเป็นตัวช่วยผู้พิการทางสื่อสาร