การช่วยการเข้าถึงมีการอัปเดตใหม่ใน iOS 17

การช่วยการเข้าถึงมีการอัปเดตใหม่ใน iOS 17

iOS 17 ได้อัปเดตการช่วยการเข้าถึง โดยได้ปรับแต่งให้ผู้ใช้ที่พิการทางสายตา และผู้พิการทางการได้ยินใช้งานไอโฟนได้สะดวกมากขึ้น

และมีคุณสมบัติ Live Speech การพูดที่ชัดเจนมากขึ้นจะช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถออกเสียงพูดหรือผู้ที่บกพร่องทางการพูด ได้ใช้งานด้วยการพิมพ์ข้อความ เพื่อให้ระบบพูดตามคำที่เราพิมพ์ เวลาที่พบปะผู้คน หรืออยู่ในสายโทร Face Time

การช่วยการเข้าถึงมีการอัปเดตใหม่ใน iOS 17

การช่วยการเข้าถึงมีการอัปเดตใหม่ใน iOS 17

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ Personal Voice ที่สามารถสร้างเสียงที่มีลักษณะกับเสียงของเราได้อีกด้วย

และยังมีคุณสมบัติ Point to Speech อ่านออกเสียงซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ที่พิการทางสายตา หรือมองเห็นเลือนรางสามารถอ่านข้อความบนวัตถุได้โดยการใช้กล้อง iPhone ตรวจจับตัวหนังสือ แล้วใช้เสียง Siri อ่านออกเสียงให้

ขอบคุณ... https://www.iphonemod.net/help-accessibility-ios-17.html

ที่มา: iphonemod.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 มิ.ย.66
วันที่โพสต์: 14/06/2566 เวลา 11:04:18 ดูภาพสไลด์โชว์ การช่วยการเข้าถึงมีการอัปเดตใหม่ใน iOS 17