โฆษก รบ.ย้ำสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ พร้อมเปิดบริการ ปชช. ต้นแบบสถานีอัจฉริยะ 5G

โฆษก รบ.ย้ำสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ พร้อมเปิดบริการ ปชช. ต้นแบบสถานีอัจฉริยะ 5G

โฆษกรัฐบาล ย้ำสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีความพร้อมในการเปิดให้บริการรองรับประชาชนจำนวนมาก เชื่อมโยงขนส่งมวลชนหลายเส้นทาง มุ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งระบบรางของประเทศ และเป็นต้นแบบสถานีอัจฉริยะ 5G แห่งแรกในอาเซียน

วันที่ 24 ม.ค.66 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการย้ายขบวนรถไฟจากสถานีหัวลำโพง ไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) ยืนยันว่า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีความพร้อมในการเปิดให้บริการแก่ประชาชนจำนวนมาก และได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งบริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง รวมถึงเปิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 (ประชาชนเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนมากถึง 3.5 ล้านคน) จึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับการให้บริการแก่ประชาชาชน ทั้งรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อหลายเส้นทาง อีกทั้งยังเป็นสถานีรถไฟที่ออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) สะดวกสบาย ปลอดภัย ครอบคลุมทุกคนเท่าเทียมกัน และเป็นต้นแบบสถานีอัจฉริยะ 5G แห่งแรกในอาเซียนอีกด้วย โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยจำนวนมาก อาทิ หุ่นยนต์ต้อนรับ SRT Bot วีลแชร์อัจฉริยะ กล้องวงจรปิดอัจฉริยะดูแลความปลอดภัย ขณะเดียวกันยังมีบันไดเลื่อน เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ศูนย์อาหาร ที่จอดรถสำหรับคนพิการ ลิฟท์ ห้องสุขาที่ทันสมัยและเพียงพอ รวมถึงมีระบบปรับอากาศของชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสาร และจุดพักรอ เป็นต้น

นายอนุชา กล่าวว่า สำหรับเหตุผลในการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง-ปลายทางของขบวนรถไฟทางไกล มาให้บริการ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นั้น เป็นการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างสถานีกลางฯ ที่จะให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งระบบรางของประเทศ โดยเป็นแผนที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปีแล้วตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติโครงการเมื่อปี 2553 และเริ่มก่อสร้างปี 2556 ทั้งนี้ การรถไฟฯ กระทรวงคมนาคม ได้มีการบูรณาการความร่วมมือ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกดูแลการเดินทางของประชาชนระหว่างสถานีหัวลำโพงกับสถานีกลางฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่าย โดยมีมาตรการช่วยเหลือดูแลผู้โดยสาร ทั้งรถไฟฟ้า และรถโดยสารสาธารณะฟรี รวมถึงจัด Shuttle Bus รับ-ส่งผู้โดยสารตามสถานีรถไฟรายทาง ตั้งแต่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-สถานีหัวลำโพง เหมือนนั่งรถไฟปกติด้วย โดยในช่วงเริ่มอาจต้องปรับตัวบ้างเพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับเส้นทาง ซึ่งยืนยันบริเวณโดยรอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีระบบคมนาคมขนส่งที่ครบถ้วนทุกระบบ ทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถโดยสารสาธารณะ เชื่อมั่นว่าในอนาคต สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จะเป็นสถานีปลายทางที่ประชาชนได้รับความสะดวกไม่น้อยกว่าสถานีหัวลำโพงอย่างแน่นอน

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/417269

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ม.ค.66
วันที่โพสต์: 24/01/2566 เวลา 11:39:18 ดูภาพสไลด์โชว์ โฆษก รบ.ย้ำสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ พร้อมเปิดบริการ ปชช. ต้นแบบสถานีอัจฉริยะ 5G