ฟีเจอร์ใหม่ ระบบ e-Service ใช้งานง่ายขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

ฟีเจอร์ใหม่ ระบบ e-Service ใช้งานง่ายขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

กรมการจัดหางาน พัฒนาการให้บริการระบบ e-Service อำนวยความสะดวกให้คนหางาน นายจ้าง - สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย ใช้งานง่ายขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พร้อมให้บริการวันที่ 30 พ.ย. 65 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์ผลผลิต และบริการ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสาร และบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนรวมไปถึงปฏิรูปการทำงาน และให้บริการภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

“กรมการจัดหางานได้พัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการคนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้พิการ และคนไทยทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ รวมทั้งนายจ้าง และสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครคนเข้าทำงาน ให้สามารถเข้าถึงบริการของกรมการจัดหางานได้ง่ายขึ้น

การลงทะเบียนใช้บริการด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ระบบไทยมีงานทำ สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน ระบบการให้/ขอรับสิทธิผู้พิการ ม.35 ระบบขึ้นทะเบียน และรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ระบบจัดหางานไปต่างประเทศ เป็นต้น

โดยกระทรวงแรงงานจะพัฒนาต่อไป ให้ทุกบริการของกรมการจัดหางาน มีระบบออนไลน์รองรับ และระบบต้องใช้งานง่าย ลดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดการเดินทางมาติดต่อราชการ ณ สำนักงาน ประชาชนสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ขอบคุณ... https://www.bangkokbiznews.com/health/labour/1040475

ที่มา: bangkokbiznews.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 พ.ย.65
วันที่โพสต์: 30/11/2565 เวลา 11:36:54 ดูภาพสไลด์โชว์ ฟีเจอร์ใหม่ ระบบ e-Service ใช้งานง่ายขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียว