DGA ร่วมกับพัทยา เชื่อมข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ให้ชาวพัทยาตนเองได้ง่ายๆ

DGA ร่วมกับพัทยา เชื่อมข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ให้ชาวพัทยาตนเองได้ง่ายๆ

DGA ร่วมกับพัทยา เชื่อมข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ให้ชาวพัทยาตนเองได้ง่ายๆ และใช้อีกกว่า 68 บริการภาครัฐได้อย่างสะดวกบน ’แอปฯ ทางรัฐ’

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย นายอาศิส อัญญะโพธิ์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จับมือกับพัทยา โดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์เมืองพัทยา จัด "งานเปิดตัวบริการด้านสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ บนแอปพลิเคชันทางรัฐ’ เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวพัทยาสามารถข้าถึงข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยได้ด้วยตนเองบน ’แอปพลิเคชันทางรัฐ’ พร้อมร่วมเสวนาในหัวชื่อ "พัทยาเมืองอัจฉริยะ ใกล้แค่ปลายนิ้ว’ โดยมี นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางสาววิริยา เนตรน้อย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ต่อเนื่องด้วยการสาธิตวิธีการใช้แอปฯ ทางรัฐ โดยนายอธิบดี ลิมสัมพันธ์สันติ หัวหน้าทีมบริหารจัดการแพลิตฟอร์ DGA เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมแนะนำบริการรัฐที่มีกว่า 68 บริการให้ประชาชนที่สนใจ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ดร.อาศิส กล่าวว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ได้หารือกับเมืองพัทยา เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการของเมืองพัทยา จากระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e- Social Welfare) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับให้บริการบนแอปพลิเคชันทางรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยชาวพัทยาสามารถเช็คข้อมูล จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงิน และผลการจ่ายเงินได้

นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัส ทั้งตรวจสอบเครดิตบูโร, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ข้อมูลผู้ประกันตน, เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, เช็กใบสั่งจราจร และ ออมเงินกับ กอช. สร้างบำนาญวัยเกษียณ ฯลฯ ซึ่งมีกว่า 68 บริการที่อยู่บนแอปฯ ทางรัฐ เพียงดาวน์โหลดติดมือถือไว้ ก็จะเข้าถึงบริการรัฐได้ทุกช่วงวัย ในแอปฯ เดียว ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ทาง https://www.sso.go.th/eform_news/ (ขนาดไฟล์: 0 )

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญทั้งในด้านการตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุค New Normal ของเมืองพัทยา ซึ่งสมกับเป็น Smart City ที่มุ่งให้ประชาชนมี Smart Life และร่วมเป็นหนึ่งในพลังสำคัญในการนำภาครัฐสู่รัฐบาลติจิทัลด้วย

ด้านนายปรเมศวร์ กล่าวว่า เมืองพัทยามีความยินดีที่ด้รับการสนับสนุนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมศักยภาพการให้บริการภาครัฐแก่พี่น้องชาวพัทยาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสวัสติการต่างๆ ของรัฐได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง NEO PATTAYA ’เมืองท่องเที่ยวโฉมใหม่’ ที่มุ่งให้เมืองพัทยาพัฒนาครอบคลุมทุกด้านอย่างทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ และก้าวสู่โลกติจิทัลได้อย่าง

ขอบคุณ... https://bit.ly/3s1vB88 (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ต.ค.65
วันที่โพสต์: 17/10/2565 เวลา 10:37:47 ดูภาพสไลด์โชว์ DGA ร่วมกับพัทยา เชื่อมข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ให้ชาวพัทยาตนเองได้ง่ายๆ