สิทธิคนพิการ นั่งรถไฟฟ้าฟรี เช็กเงื่อนไข รับเงินเบี้ยคนพิการได้เงินเท่าไร

สิทธิคนพิการ นั่งรถไฟฟ้าฟรี เช็กเงื่อนไข รับเงินเบี้ยคนพิการได้เงินเท่าไร

เปิดสิทธิคนพิการ นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี! "BTS" เช็กเงื่อนไข "สิทธิพื้นฐานคนพิการ 2567" รับเงินเบี้ยคนพิการเดือนมิถุนายน 2567 ได้เงินเท่าไร? ลงทะเบียน-ยื่นคำขอรับเงินที่ไหน

เช็กเงื่อนไข! "สิทธิคนพิการ 2567" นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี "BTS" ตั้งแต่สถานีเริ่มต้นถึงสถานีปลายทาง ดูสิทธิพื้นฐานคนพิการ 2567 รับเงินเบี้ยคนพิการเดือนมิถุนายน 2567 ได้เงินเท่าไร? ลงทะเบียน-ยื่นคำขอรับเงินที่ไหน รู้กัน

รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS ให้ความสำคัญแก่คนพิการ "สิทธิคนพิการ" นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS ฟรี! จากสถานีเริ่มต้นถึงสถานีปลายทาง

เช็กเงื่อนไข ยกเว้นค่าโดยสารคนพิการตลอดการเดินทาง "สิทธิคนพิการ"

• BTS ยกเว้นค่าโดยสารตลอดการเดินทาง เพียงแสดงบัตรประจำตัวคนพิการ และรับคูปองที่ห้องจำหน่ายตั๋ว

มีเจ้าหน้าที่สถานีคอยอำนวยความสะดวก ตั้งแต่เข้าสู่สถานี รับส่งเข้าออกขบวนรถ ที่สถานีต้นทาง และสถานีปลายทาง รวมทั้งลงมาส่งที่ชั้นพื้นถนน เพื่อให้เดินทางต่อไปได้อย่างสะดวก

ภายในรถไฟฟ้าบีทีเอสมีบริการอะไรบ้างให้กับผู้พิการ

• ที่นั่งพิเศษภายในขบวน

• พื้นที่สำหรับวีลแชร์ ในขบวนรถไฟฟ้า

• เดินเข้า - ออก สถานีผ่านประตูพิเศษ

• แผ่นพับทางลาด เข้า - ออกขบวนรถไฟฟ้าสำหรับวีลแชร์

• ลิฟต์ให้บริการทั้งชั้นจำหน่ายตั๋ว และชั้นพื้นถนน

• ทางลาดหน้าลิฟต์สำหรับวีลแชร์

• สุนัขนำทาง และสุนัขดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง สามารถนำเข้ามาในระบบรถไฟฟ้าได้

เปิดสิทธิพื้นฐานคนพิการ 2567

• คนพิการทุกคนจะได้เบี้ยความพิการ 800-1,000 บาท/เดือน

• คนพิการสามารถขอกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพได้ไม่เกิน 120,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ยและมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

• คนพิการสามารถรับคำแนะนำในการประกอบอาชีพ สามารถเข้าฝึกอาชีพได้ฟรี ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพของคนพิการ

• คนพิการสามารถขอล่ามภาษามือได้ หากต้องพบแพทย์, สมัครงาน, ขึ้นศาลฯ, ประชุม, สัมมนา

• คนพิการจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และสามารถขอทนายว่าต่าง แก้ต่างให้คนพิการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

• คนพิการจะได้รับการลดหย่อน ค่าขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า MRT-BTS ขึ้นฟรี, แอร์พอร์ตเรลลิงก์ขึ้นฟรีสายสีน้ำเงิน, การบินไทยลด 50%, รถ ขสมก. และรถร่วมบริการของ ขสมก. ทุกประเภทลด 50%, เรือโดยสารขึ้นฟรี, รถไฟลดค่าโดยสาร 50%

• คนพิการสามารถขอสิทธิปรับที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม เช่น ราวจับห้องน้ำ, ปรับทางเดิน เหมาจ่ายไม่เกินรายละ 40,000 บาท

• นายจ้าง/ผู้ประกอบการ สามารถนำเงินค่าจ้างคนพิการไปลดหย่อนภาษีได้

ขอบคุณ... https://www.bangkokbiznews.com/health/social/1128978

ที่มา: bangkokbiznews.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 พ.ค. 67
วันที่โพสต์: 30/05/2567 เวลา 10:45:13 ดูภาพสไลด์โชว์ สิทธิคนพิการ นั่งรถไฟฟ้าฟรี เช็กเงื่อนไข รับเงินเบี้ยคนพิการได้เงินเท่าไร