โฆษกกทม.เปิดประสบการณ์ซ้อนรถจยย.สามล้อ นวัตกรรมใหม่สำหรับผู้พิการ

โฆษกกทม.เปิดประสบการณ์ซ้อนรถจยย.สามล้อ นวัตกรรมใหม่สำหรับผู้พิการ

โฆษก กทม. เปิดประสบการณ์ ซ้อนรถจักรยานยนต์สามล้อ นวัตกรรมใหม่สำหรับผู้พิการ ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครสากล ปี 66 พร้อมบันทึกวีดิทัศน์ระหว่างการเดินทาง เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางของผู้ทุพพลภาพภายใน กทม

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 พ.ย. นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขาฯ ผู้ว่าฯ กทม. และโฆษก กทม. ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครสากล ประจำปี 2566 พร้อมเดินทางร่วมกับนายนำโชค เพชรแสน อาสาสมัครจาก UN Volunteers ที่เป็นผู้ทุพพลภาพด้วยรถจักรยานยนต์สามล้อ สำหรับผู้ใช้วีลแชร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับผู้พิการ จากบริเวณหน้าลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ไปยังศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ACPD) เขตราชเทวี พร้อมบันทึกวีดิทัศน์ระหว่างการเดินทาง เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางของผู้ทุพพลภาพภายใน กทม

โฆษกกทม.เปิดประสบการณ์ซ้อนรถจยย.สามล้อ นวัตกรรมใหม่สำหรับผู้พิการ

โฆษก กทม. กล่าวว่า สำหรับมอเตอร์ไซค์สำหรับผู้ใช้วีลแชร์ ที่คุณนำโชคประดิษฐ์เองคันนี้ สามารถช่วยให้ผู้พิการไปที่ไหน และพบปะกับใครก็ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ และต้องคิดว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อให้ผู้ทุพพลภาพสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนทั่วไป ในฐานะผู้แทน กทม. เชื่อว่าเราสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการได้มากกว่านี้ และพลังของจิตอาสาถือเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้สังคมของเราดีขึ้น ซึ่งต้องขอบคุณจิตอาสาทุกคนที่ช่วยเหลือสังคมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา การแพทย์ หรือด้านอื่นๆ และในโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Hackathon หรือ Traffy Fondue ของ กทม. ทั้งนี้ กทม. จะช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่จิตอาสาทุกคนในทุกๆ ด้านเพื่อทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

โฆษกกทม.เปิดประสบการณ์ซ้อนรถจยย.สามล้อ นวัตกรรมใหม่สำหรับผู้พิการ

สำหรับแนวคิดหลักของกิจกรรมวันอาสาสมัครสากลในประเทศไทย ประจำปี 2566 คือ “If Everyone Did…” โดยมุ่งเน้นที่พลังของอาสาสมัครในการทำงาน และชักชวนผู้คนให้ร่วมกันลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น กิจกรรมในปีนี้จัดขึ้น ในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤติหลายๆ ด้าน เช่น COVID-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาความยากจน ซึ่งวิกฤติเหล่านี้ต้องได้รับการรับมือและแก้ไขอย่างทันท่วงที อาสาสมัครทุกคนจึงเป็นกุญแจสำคัญในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ และจุดประกายความหวังในการสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม

และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาของประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และให้เกิดการยกย่องผลงานและบทบาทของคนที่ทำงานจิตอาสาในแต่ละภาคส่วนของประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาติ ในฐานะผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ และให้เกิดการตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง จากการทำงานจิตอาสา รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานจิตอาสาแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสากล ทั้งจากการเข้าร่วม ณ สถานที่จัดประชุม และการเข้าร่วมแบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่บันทึกระหว่างการเดินทาง จะนำไปฉายแสดงในช่วงการเสวนาในหัวข้อ “Inclusive Development Through Volunteerism: The Profound Impact of Collective Volunteerism on National and Global Sustainable Development” ในกิจกรรมวันอาสาสมัครสากล ประจำปี 2566 ในวันที่ 24 พ.ย. 66 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNCC)

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/2909741/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 พ.ย. 66
วันที่โพสต์: 20/11/2566 เวลา 11:33:12 ดูภาพสไลด์โชว์ โฆษกกทม.เปิดประสบการณ์ซ้อนรถจยย.สามล้อ นวัตกรรมใหม่สำหรับผู้พิการ