พก.ผนึก ทอท.ตรวจสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ สนามบินดอนเมือง

พก.ผนึก ทอท.ตรวจสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ สนามบินดอนเมือง

กรมส่งเสริมคนพิการฯ ร่วมมือ การท่าฯ ประเมินสนามบินดอนเมือง ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกจุดบริการเพื่อสิทธิคนพิการ -สะดวก -เท่าเทียม

น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย พก. ร่วมกับการท่าอากาศยาน (ทอท.) จัด “โครงการให้ความรู้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระบบขนส่งสาธารณะ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ให้ถูกต้องตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) เพื่อสร้างเจตคติในการช่วยเหลือคนพิการในระบบขนส่งสาธารณะให้คนพิการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างเท่าเทียม ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมตรวจสอบการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงอุปสรรค ปัญหา ในโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมขนส่งบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง โดยให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น

น.ส.สราญภัทร กล่าวว่า พก. ได้ตรวจสอบการตรวจประเมิน (Audit Manual) บริเวณจุดเชื่อมต่อสกายวอล์คสนามบินดอนเมือง ของรถไฟฟ้าสายสีแดง กับท่าอากาศยานดอนเมือง คาดว่าจะเปิดให้บริการประชาชน ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 รวมทั้ง ตรวจประเมินรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในอาคารเทอร์มินอล 2 ในจุดต่างๆ และการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำการท่าอากาศยานในด้านทักษะการให้ความช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภทด้วย

ขอบคุณ... https://mgronline.com/politics/detail/9640000018431

ที่มา: mgronline.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.พ.64
วันที่โพสต์: 25/02/2564 เวลา 09:26:33 ดูภาพสไลด์โชว์ พก.ผนึก ทอท.ตรวจสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ สนามบินดอนเมือง