บขส.เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว เปิดโครงการนำร่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมช.คมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการนำร่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ภายใต้ชื่อ “สะดวก ปลอดภัย คมนาคม ยุคใหม่ ใส่ใจคนพิการ” เพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ สามารถเดินทางได้เท่าเทียมกับคนปกติ

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่อคนพิการ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) อาทิ เพิ่มจำนวนที่จอดรถให้คนพิการ ปรับปรุงทางขึ้นทางลาด สร้างห้องพักผู้โดยสารสำหรับคนพิการ ปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้มีความสูงไม่เกิน 85 เซนติเมตร เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี สถานีเดินรถเอกมัย สถานีเดินรถสุราษฎร์ธานี และสถานีเดินรถสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการด้วย ที่ผ่านมา บขส. ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยได้มอบเงินให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อจัดซื้อรถสามล้อโยกให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว และมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บขส. รวมทั้งได้จัดโครงการ 1 สตางค์ 1 ความดี โดยหักรายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารที่นั่งละ 1 สตางค์ เพื่อมอบให้กับมูลนิธิการกุศลต่างๆ

ขอบคุณ... http://www.posttoday.com/ธุรกิจ-ตลาด/211671/บขส-เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 22/03/2556 เวลา 03:14:37 ดูภาพสไลด์โชว์ บขส.เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว เปิดโครงการนำร่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมช.คมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการนำร่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ภายใต้ชื่อ “สะดวก ปลอดภัย คมนาคม ยุคใหม่ ใส่ใจคนพิการ” เพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ สามารถเดินทางได้เท่าเทียมกับคนปกติ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่อคนพิการ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) อาทิ เพิ่มจำนวนที่จอดรถให้คนพิการ ปรับปรุงทางขึ้นทางลาด สร้างห้องพักผู้โดยสารสำหรับคนพิการ ปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้มีความสูงไม่เกิน 85 เซนติเมตร เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี สถานีเดินรถเอกมัย สถานีเดินรถสุราษฎร์ธานี และสถานีเดินรถสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการด้วย ที่ผ่านมา บขส. ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยได้มอบเงินให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อจัดซื้อรถสามล้อโยกให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว และมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บขส. รวมทั้งได้จัดโครงการ 1 สตางค์ 1 ความดี โดยหักรายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารที่นั่งละ 1 สตางค์ เพื่อมอบให้กับมูลนิธิการกุศลต่างๆ ขอบคุณ... http://www.posttoday.com/ธุรกิจ-ตลาด/211671/บขส-เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...