เริ่มแล้ว ! โครงการนำร่องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะสำหรับผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ย้ำโครงการนำร่องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะสำหรับผู้พิการได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยจะมีทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

นางฐิติมา ฉายแสง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหอกระจายข่าว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิร์ทซ์ เกี่ยวกับโครงการนำร่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการได้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ โดยได้นำ 6 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จากทั้งหมด 19 หน่วยงาน นำร่องในการเดินทางสาธารณะของผู้พิการ ทางเรือจะนำร่องที่ท่าเรือสาทร ทางอากาศนำร่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ทางรถไฟนำร่องที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งขณะนี้มีโบกี้สำหรับบริการผู้พิการโดยเฉพาะแล้วจำนวน 4 โบกี้ และจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 11 เมษายน นี้ ขณะเดียวกันจะขยายให้มีมากถึง 10 โบกี้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และในส่วนของรถประจำทาง ขสมก. จะนำร่องที่สถานีขนส่งหมอชิต ซึ่งจะนำเสนอขอรถโดยสารสาธารณะสำหรับผู้พิการจำนวน 3,183 คัน โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา หากได้รับการอนุมัติจะทำให้ผู้พิการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวย้ำว่า ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันดำเนินงานสำหรับผู้พิการ และเพื่อให้ก้าวทันกับประเทศเพื่อนบ้านในการให้บริการผู้พิการในด้านต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ขอบคุณ... http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1363504854&grpid=03&catid=00

ที่มา: มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 18/03/2556 เวลา 03:01:08

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ย้ำโครงการนำร่องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะสำหรับผู้พิการได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยจะมีทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ นางฐิติมา ฉายแสง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหอกระจายข่าว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิร์ทซ์ เกี่ยวกับโครงการนำร่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการได้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ โดยได้นำ 6 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จากทั้งหมด 19 หน่วยงาน นำร่องในการเดินทางสาธารณะของผู้พิการ ทางเรือจะนำร่องที่ท่าเรือสาทร ทางอากาศนำร่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ทางรถไฟนำร่องที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งขณะนี้มีโบกี้สำหรับบริการผู้พิการโดยเฉพาะแล้วจำนวน 4 โบกี้ และจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 11 เมษายน นี้ ขณะเดียวกันจะขยายให้มีมากถึง 10 โบกี้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และในส่วนของรถประจำทาง ขสมก. จะนำร่องที่สถานีขนส่งหมอชิต ซึ่งจะนำเสนอขอรถโดยสารสาธารณะสำหรับผู้พิการจำนวน 3,183 คัน โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา หากได้รับการอนุมัติจะทำให้ผู้พิการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวย้ำว่า ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันดำเนินงานสำหรับผู้พิการ และเพื่อให้ก้าวทันกับประเทศเพื่อนบ้านในการให้บริการผู้พิการในด้านต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ขอบคุณ... http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1363504854&grpid=03&catid=00

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...