ศาลสั่งน้ำอัดลมดังจ่าย 2 ล้าน ขวดระเบิดใส่นศ.ตาบอด

แสดงความคิดเห็น

ศาลแพ่ง

ศาลแพ่งสั่งบริษัท เสริมสุข เจ้าของน้ำอัดลม "เอส" จ่ายค่าเสียหาย 2 ล้านเศษให้ นศ.หนุ่ม หลังขวดระเบิดใส่ตาบอด เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลได้มีคำพิพากษาคดี นายธีรเกียรติ เจริญบัณฑิตสกุล ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บมจ.เสริมสุข เป็นจำเลยต่อแผนกคดีผู้บริโภคในศาลแพ่งคดีดำ ผบ.1500/2558 เรื่องละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากสูญเสียการมองเห็นดวงตาข้างซ้ายและค่ารักษาพยาบาลในอนาคต รวมเป็นเงิน 10,897,000 บาทและดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี กรณีเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 57 โจทก์ซึ่งทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างที่โจทก์หยิบขวดน้ำอัดลมจะไปส่งให้กับลูกค้า แต่เกิดระเบิดทำให้เศษแก้วพุ่งเข้าใส่ใบหน้าโจทก์อย่างแรง ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและดวงตาซ้ายบอด ระหว่างโจทก์เข้ารักษาที่ รพ. แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่า เลนส์ตาซ้ายแตก จึงยื่นฟ้องจำเลยในฐานะผู้ประกอบการต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้ว เห็นว่า ร้านดังกล่าวจำหน่ายน้ำอัดลมจากบริษัทจำเลยเพียงยี่ห้อเดียว ขณะที่คำเบิกความของโจทก์และพนักงานในร้านสอดคล้องกับภาพเหตุการณ์ที่เป็นพยานวัตถุ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนว่าขวดน้ำอัดลมที่โจทก์ใช้มือขวาหยิบจับตามปกติเช่นวิญญูชนทั่วไปนั้นระเบิดขึ้นเอง เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ศาลเห็นว่า การสุ่มตรวจเพื่อวัดแรงดันก๊าซในเวลา 30 นาที สุ่มตรวจ 2 ขวดเท่านั้นก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าขวดน้ำอัดลมทุกขวดจะมีความปลอดภัย จึงมีความเป็นไปได้ที่ขวดซึ่งมีความชำรุดบกพร่อง โดยไม่เห็นประจักษ์ด้วยตาเปล่าจะผ่านไปถึงขั้นตอนการผลิตน้ำอัดลมของจำเลย พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมามีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย สินค้าของจำเลยจึงก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 มาตรา 4 จึงพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสิ้น 2,410,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันเกิดเหตุ 18 พ.ค. 57 จนกว่าจะชำระเสร็จ.

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/crime/577536

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 02 มิ.ย.60
วันที่โพสต์: 6/06/2560 เวลา 10:37:24 ดูภาพสไลด์โชว์ ศาลสั่งน้ำอัดลมดังจ่าย 2 ล้าน ขวดระเบิดใส่นศ.ตาบอด

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ศาลแพ่ง ศาลแพ่งสั่งบริษัท เสริมสุข เจ้าของน้ำอัดลม "เอส" จ่ายค่าเสียหาย 2 ล้านเศษให้ นศ.หนุ่ม หลังขวดระเบิดใส่ตาบอด เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลได้มีคำพิพากษาคดี นายธีรเกียรติ เจริญบัณฑิตสกุล ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บมจ.เสริมสุข เป็นจำเลยต่อแผนกคดีผู้บริโภคในศาลแพ่งคดีดำ ผบ.1500/2558 เรื่องละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากสูญเสียการมองเห็นดวงตาข้างซ้ายและค่ารักษาพยาบาลในอนาคต รวมเป็นเงิน 10,897,000 บาทและดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี กรณีเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 57 โจทก์ซึ่งทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างที่โจทก์หยิบขวดน้ำอัดลมจะไปส่งให้กับลูกค้า แต่เกิดระเบิดทำให้เศษแก้วพุ่งเข้าใส่ใบหน้าโจทก์อย่างแรง ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและดวงตาซ้ายบอด ระหว่างโจทก์เข้ารักษาที่ รพ. แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่า เลนส์ตาซ้ายแตก จึงยื่นฟ้องจำเลยในฐานะผู้ประกอบการต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้ว เห็นว่า ร้านดังกล่าวจำหน่ายน้ำอัดลมจากบริษัทจำเลยเพียงยี่ห้อเดียว ขณะที่คำเบิกความของโจทก์และพนักงานในร้านสอดคล้องกับภาพเหตุการณ์ที่เป็นพยานวัตถุ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนว่าขวดน้ำอัดลมที่โจทก์ใช้มือขวาหยิบจับตามปกติเช่นวิญญูชนทั่วไปนั้นระเบิดขึ้นเอง เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ศาลเห็นว่า การสุ่มตรวจเพื่อวัดแรงดันก๊าซในเวลา 30 นาที สุ่มตรวจ 2 ขวดเท่านั้นก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าขวดน้ำอัดลมทุกขวดจะมีความปลอดภัย จึงมีความเป็นไปได้ที่ขวดซึ่งมีความชำรุดบกพร่อง โดยไม่เห็นประจักษ์ด้วยตาเปล่าจะผ่านไปถึงขั้นตอนการผลิตน้ำอัดลมของจำเลย พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมามีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย สินค้าของจำเลยจึงก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 มาตรา 4 จึงพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสิ้น 2,410,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันเกิดเหตุ 18 พ.ค. 57 จนกว่าจะชำระเสร็จ. ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/crime/577536

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...