พรบ.คนพิการฯทำพิษเอกชนเดือดร้อนขู่ฟ้อง

แสดงความคิดเห็น

เอกชนจ่อฟ้องศาล พ.ร.บ.คนพิการไม่เป็นธรรม อ้าง ตจว.หาคนมาทำงานไม่ได้ จำใจส่งเงินเข้ากองทุนกว่าแสนบาทต่อปี

โลโก้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ภาคเอกชนกำลังมีแนวคิดที่อาจจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเกี่ยวกับ การออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่ไม่ชอบโดยการบังคับให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั่วไปที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปให้รับคนพิการในอัตราส่วนลูกจ้าง 100 คนต่อคนพิการ 1 คน หากไม่รับคนพิการทำงาน จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปีทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าการออกกฎหมายดังกล่าวไม่มีความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ

"ไม่ใช่เอกชนจะไม่จ้างคนพิการ แต่ปัญหาคือเราหาคนพิการไม่ได้ หลายโรงงานพยายามขอร้องให้รัฐช่วยหาแรงงานคนพิการให้ แต่รัฐหรือเขตก็บอกว่าให้หาเอง ที่สุดเมื่อเอกชนหาไม่ได้ก็ต้องทำตามกฎหมายคือ จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันเฉลี่ยต่อคน ก็คิดเป็นเงินเกือบแสนบาทต่อปี เมื่อหลายคนก็เป็นเงินมากอยู่แล้ว กองทุนฯตอนนี้มีเงินมากเอาไปทำอะไร"นายทวีกิจกล่าว

ทั้งนี้ เอกชนต้องการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้ออกกฎหมายหรือแรงงานจังหวัด เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานคนพิการขึ้น แล้วเป็นศูนย์ในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้เอกชนไปแจ้งขอยื่นคนพิการเข้าทำงานไม่ใช่ให้เอกชนหาเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย โดยการดำเนินงานก็สามารถนำเงินกองทุนฯที่เก็บไปพัฒนาเพิ่มทักษะฝีมือซึ่งที่ผ่านมาเห็นว่ามีเงินเข้ากองทุนฯจำนวนพอสมควร

นายสมมาต ขุนเศษฐ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ขณะนี้โรงงานในเขตรอบนอกและต่างจังหวัดประสบปัญหาการจ้างคนพิการทำ งานเนื่องจากหายาก ส่วนใหญ่คนพิการจะกระจุกตัวในเขต กทม..

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/2467177

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.ค.59
วันที่โพสต์: 9/11/2559 เวลา 21:38:13 ดูภาพสไลด์โชว์ พรบ.คนพิการฯทำพิษเอกชนเดือดร้อนขู่ฟ้อง

1 อนุชิน 9/11/2559 21:38:13

ในเมื่อบริษัทหรือโรงงานของท่านไม่มีคนพิการเข้าทำงานถือเสียว่าเงินที่ส่งเข้าไปเพื่อมนุษยธรมมไงล่ะครับ

2 ไฮโล 24/07/2559 12:13:31

รถเข็นรับไหม วุฒิอย่าสูง มีที่พักไหม สิ่งอำนวยความสะดวกมีไหม เดือนละ9000ขึ้นไหม ไม่ใช่ให้เป็นรายวัน เดือนหนึ่งทำ 26 วันถ้าวัน300 ก็ไม่ถึง9000 วันหยุด 4 วัน ส่วนมากโรงงานไม่รับคนนั่งรถเข็น

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เอกชนจ่อฟ้องศาล พ.ร.บ.คนพิการไม่เป็นธรรม อ้าง ตจว.หาคนมาทำงานไม่ได้ จำใจส่งเงินเข้ากองทุนกว่าแสนบาทต่อปี โลโก้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ภาคเอกชนกำลังมีแนวคิดที่อาจจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเกี่ยวกับ การออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่ไม่ชอบโดยการบังคับให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั่วไปที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปให้รับคนพิการในอัตราส่วนลูกจ้าง 100 คนต่อคนพิการ 1 คน หากไม่รับคนพิการทำงาน จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปีทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าการออกกฎหมายดังกล่าวไม่มีความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ "ไม่ใช่เอกชนจะไม่จ้างคนพิการ แต่ปัญหาคือเราหาคนพิการไม่ได้ หลายโรงงานพยายามขอร้องให้รัฐช่วยหาแรงงานคนพิการให้ แต่รัฐหรือเขตก็บอกว่าให้หาเอง ที่สุดเมื่อเอกชนหาไม่ได้ก็ต้องทำตามกฎหมายคือ จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันเฉลี่ยต่อคน ก็คิดเป็นเงินเกือบแสนบาทต่อปี เมื่อหลายคนก็เป็นเงินมากอยู่แล้ว กองทุนฯตอนนี้มีเงินมากเอาไปทำอะไร"นายทวีกิจกล่าว ทั้งนี้ เอกชนต้องการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้ออกกฎหมายหรือแรงงานจังหวัด เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานคนพิการขึ้น แล้วเป็นศูนย์ในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้เอกชนไปแจ้งขอยื่นคนพิการเข้าทำงานไม่ใช่ให้เอกชนหาเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย โดยการดำเนินงานก็สามารถนำเงินกองทุนฯที่เก็บไปพัฒนาเพิ่มทักษะฝีมือซึ่งที่ผ่านมาเห็นว่ามีเงินเข้ากองทุนฯจำนวนพอสมควร นายสมมาต ขุนเศษฐ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ขณะนี้โรงงานในเขตรอบนอกและต่างจังหวัดประสบปัญหาการจ้างคนพิการทำ งานเนื่องจากหายาก ส่วนใหญ่คนพิการจะกระจุกตัวในเขต กทม.. ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/2467177

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...