พก.ขับเคลื่อนจ้างงานคนพิการภาครัฐเอกชน

แสดงความคิดเห็น

โลโก้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นำเสนอข่าวโดยทีมงาน Sanook.com

รมว.พม. กำชับ พก. ขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐและภาคเอกชนในภาพรวมของประเทศ ที่ จ.เชียงใหม่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดเวทีเสวนาเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นในเรื่อง "ม.33 ให้สิทธิคนพิการจ้างงานแค่ไหน"ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550

ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนมุมมองจากตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยสถิติคนพิการตกงานที่มีกว่า 300,000 คน ทั่วประเทศ ทั้งนี้ จะมีความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการสร้างโอกาสในการทำงานสำหรับ คนพิการ และส่งเสริมให้คนพิการมีความอิสระในการทำงานที่บ้านในชุมชนของตนเอง ตนได้กำชับให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างโอกาสใน การทำงานสำหรับคนพิการในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอย่างเป็นระบบและครบวงจรในการแก้ปัญหาคนพิการว่างงานในระยะยาว โดยเฉพาะการสร้างงานให้คนพิการสามารถทำงานได้ที่บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกมาทำงานข้างนอก

ขอบคุณ... http://news.sanook.com/1873370/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: news.sanook.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ก.ย.58
วันที่โพสต์: 29/09/2558 เวลา 13:21:59 ดูภาพสไลด์โชว์ พก.ขับเคลื่อนจ้างงานคนพิการภาครัฐเอกชน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเสนอข่าวโดยทีมงาน Sanook.com รมว.พม. กำชับ พก. ขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐและภาคเอกชนในภาพรวมของประเทศ ที่ จ.เชียงใหม่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดเวทีเสวนาเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นในเรื่อง "ม.33 ให้สิทธิคนพิการจ้างงานแค่ไหน"ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนมุมมองจากตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยสถิติคนพิการตกงานที่มีกว่า 300,000 คน ทั่วประเทศ ทั้งนี้ จะมีความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการสร้างโอกาสในการทำงานสำหรับ คนพิการ และส่งเสริมให้คนพิการมีความอิสระในการทำงานที่บ้านในชุมชนของตนเอง ตนได้กำชับให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างโอกาสใน การทำงานสำหรับคนพิการในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอย่างเป็นระบบและครบวงจรในการแก้ปัญหาคนพิการว่างงานในระยะยาว โดยเฉพาะการสร้างงานให้คนพิการสามารถทำงานได้ที่บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกมาทำงานข้างนอก ขอบคุณ... http://news.sanook.com/1873370/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...