ยื่นศาลสหรัฐฯขอรับรอง'ลิงชิมแปนซี'ในฐานะ“บุคคลทางกฎหมาย”เพื่อปลดปล่อยอิสรภาพ

แสดงความคิดเห็น

แม่ลิงชิมแปนซีกับลูกน้อยในสวนสัตว์

เอเอฟพี - ศาล 3 แห่งในนิวยอร์ก ได้รับคำร้องเรียนให้วินิจฉัยรับรองลิงชิมแปนซี 4 ตัวในฐานะกลุ่มบุคคลตามกฎหมายที่พึงมีตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ความเคลื่อนไหวที่ต้องการช่วยเหลือให้สัตว์เหล่านี้ได้รับการปล่อยสู่ เขตอนุรักษ์เพื่อจะได้ใช้ชีวิตที่เหลือได้อย่างอิสระ

กลุ่มนอนฮิวแมนไรท์ โปรเจ็คต์ ผู้อยู่เบื้องหลังความคิดริเริ่มนี้ เมื่อวันจันทร์(2) ได้ยื่นร้องทุกข์ต่อศาลในฟุลตัน เคาน์ตี มลรัฐนิวยอร์ก ในนามของทอมมี ลิงซิมแปนซีตัวหนึ่งซึ่งถูกกักขังอยู่ในกรงบริเวณลานรถลากเก่าในเมืองโกลเวอร์สวิลล์ ที่อยู่ใกล้ๆกัน และในวันอังคาร(3) ก็ยื่นคำร้องแบบเดียวกันในนาม "กิโก" ลิมซิมแปนซีหูหนวกอายุ 26 ปี ที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในแถบน้ำตกไนแองการา

ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดี(5) ทางกลุ่มจะไปยื่นคำร้องแบบเดียวกันในนามของ "เฮอร์คิวลิส" และ "เลโอ" ซึ่งมีศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งเป็นเจ้าของและถูกใช้ในการทดลองหนึ่งบนเกาะลองไอส์แลนด์" คำร้องดังกล่าวเป็นการขอให้ศาลวินิจฉัยให้สิทธิเสรีภาพทางร่างกายแก่ ชิมแปนซีเหล่านั้น และเพื่อเคลื่อนย้ายพวกมันไปยังเขตอนุรักษ์" พร้อมบอกว่า "สัตว์เหล่านี้จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดป่ามากที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในอเมริกาเหนือ"

คำร้องนี้มีพื้นฐานบนหลักของ habeas corpus ที่บังคับใช้ในนิวยอร์ก โดยหลักการดังกล่าวเป็นมาตรการสำคัญในการคุ้มครองตัวผู้ถูกควบคุมหรือคุมขัง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเปิดทางให้ผู้ถูกปฏิบัติเยี่ยงทาสสามารถท้าทายสถานะและกำหนดสิทธิ เสรีภาพของตนเอง

"คำร้องทางกฎหมายของเราได้ยื่นไปพร้อมๆกับคำให้การเป็นลายลักษณอักษรจากเหล่านักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่เคารพมากที่สุดของโลก สำหรับชี้ชัดในคดีนี้ว่าทำไมลิงชิมแปนซีซึ่งอยู่ได้ด้วยตนเองเหล่านี้ถึงมีสิทธิความชอบธรรมทางกฎหมาย ไม่ควรถูกกักขัง" ถ้อยแถลงของกลุ่มระบุ ทั้งนี้ศาลจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรับคำร้องหรือไม่ แต่หากศาลปฏิเสธ ทางกลุ่มนอนฮิวแมนไรท์ โปรเจ็คต์ ก็ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไป

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9560000150399 (ขนาดไฟล์: 185)

(ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ธ.ค.56 )

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ธ.ค.56
วันที่โพสต์: 5/12/2556 เวลา 03:22:35 ดูภาพสไลด์โชว์ ยื่นศาลสหรัฐฯขอรับรอง'ลิงชิมแปนซี'ในฐานะ“บุคคลทางกฎหมาย”เพื่อปลดปล่อยอิสรภาพ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

แม่ลิงชิมแปนซีกับลูกน้อยในสวนสัตว์ เอเอฟพี - ศาล 3 แห่งในนิวยอร์ก ได้รับคำร้องเรียนให้วินิจฉัยรับรองลิงชิมแปนซี 4 ตัวในฐานะกลุ่มบุคคลตามกฎหมายที่พึงมีตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ความเคลื่อนไหวที่ต้องการช่วยเหลือให้สัตว์เหล่านี้ได้รับการปล่อยสู่ เขตอนุรักษ์เพื่อจะได้ใช้ชีวิตที่เหลือได้อย่างอิสระ กลุ่มนอนฮิวแมนไรท์ โปรเจ็คต์ ผู้อยู่เบื้องหลังความคิดริเริ่มนี้ เมื่อวันจันทร์(2) ได้ยื่นร้องทุกข์ต่อศาลในฟุลตัน เคาน์ตี มลรัฐนิวยอร์ก ในนามของทอมมี ลิงซิมแปนซีตัวหนึ่งซึ่งถูกกักขังอยู่ในกรงบริเวณลานรถลากเก่าในเมืองโกลเวอร์สวิลล์ ที่อยู่ใกล้ๆกัน และในวันอังคาร(3) ก็ยื่นคำร้องแบบเดียวกันในนาม "กิโก" ลิมซิมแปนซีหูหนวกอายุ 26 ปี ที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในแถบน้ำตกไนแองการา ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดี(5) ทางกลุ่มจะไปยื่นคำร้องแบบเดียวกันในนามของ "เฮอร์คิวลิส" และ "เลโอ" ซึ่งมีศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งเป็นเจ้าของและถูกใช้ในการทดลองหนึ่งบนเกาะลองไอส์แลนด์" คำร้องดังกล่าวเป็นการขอให้ศาลวินิจฉัยให้สิทธิเสรีภาพทางร่างกายแก่ ชิมแปนซีเหล่านั้น และเพื่อเคลื่อนย้ายพวกมันไปยังเขตอนุรักษ์" พร้อมบอกว่า "สัตว์เหล่านี้จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดป่ามากที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในอเมริกาเหนือ" คำร้องนี้มีพื้นฐานบนหลักของ habeas corpus ที่บังคับใช้ในนิวยอร์ก โดยหลักการดังกล่าวเป็นมาตรการสำคัญในการคุ้มครองตัวผู้ถูกควบคุมหรือคุมขัง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเปิดทางให้ผู้ถูกปฏิบัติเยี่ยงทาสสามารถท้าทายสถานะและกำหนดสิทธิ เสรีภาพของตนเอง "คำร้องทางกฎหมายของเราได้ยื่นไปพร้อมๆกับคำให้การเป็นลายลักษณอักษรจากเหล่านักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่เคารพมากที่สุดของโลก สำหรับชี้ชัดในคดีนี้ว่าทำไมลิงชิมแปนซีซึ่งอยู่ได้ด้วยตนเองเหล่านี้ถึงมีสิทธิความชอบธรรมทางกฎหมาย ไม่ควรถูกกักขัง" ถ้อยแถลงของกลุ่มระบุ ทั้งนี้ศาลจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรับคำร้องหรือไม่ แต่หากศาลปฏิเสธ ทางกลุ่มนอนฮิวแมนไรท์ โปรเจ็คต์ ก็ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไป ขอบคุณ... http://manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9560000150399 (ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ธ.ค.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...