รุมค้านกม.สลากฉบับใหม่

แสดงความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีการเสวนา “จับตา พ.ร.บ.กองสลาก ฉบับใหม่ ปล่อยเสือเข้าบ้านหวยบานเต็มเมือง” จัดโดยเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา กล่าวว่า ร่างแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคาดว่าจะนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรกลางเดือนหน้า จะเป็นการเปิดโอกาสให้กองสลากเพิ่มรูปแบบการพนันใหม่ๆ เช่น หวยตู้ หวยขูด หวยกีฬา กลายเป็นเจ้ามือพนันรายใหญ่ของสังคมไทย เป็นช่องทางหาเงินของรัฐ ขณะที่โครงสร้างการบริหารจัดการยังกระจุกตัวขาดธรรมาภิบาล เพราะมีคณะกรรมการเพียง 1 ชุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเข้าราชการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายการเมือง สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดข้อสงสัยตามมา

นายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ หรือครูหยุย กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวมีสิ่งที่น่าห่วงคือ ให้อำนาจในการออกสลากได้ทุกรูปแบบจึงอยากเสนอให้มีกรรมการระดับนโยบายอีกชุดคอยกำกับตรวจสอบบอร์ดกองสลาก นอกจากนี้องค์ประกอบกรรมการต้องมีวาระ 2 ปี และอยู่ไม่เกิน 2 วาระ ส่วนการควบคุมไม่ให้มอมเมาเยาวชน ก็ควรนำหลักเกณฑ์ผู้ซื้อ อายุ ขอบเขต เวลา เทียบเคียงจาก พ.ร.บ.สุรา มากำหนดเกณฑ์ห้ามจำหน่ายเยาวชนต่ำกว่า 18 ปี และมีบทลงโทษผู้จำหน่ายอย่างเด็ดขาด

ที่มา: มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 21/03/2556 เวลา 02:53:10

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีการเสวนา “จับตา พ.ร.บ.กองสลาก ฉบับใหม่ ปล่อยเสือเข้าบ้านหวยบานเต็มเมือง” จัดโดยเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา กล่าวว่า ร่างแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคาดว่าจะนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรกลางเดือนหน้า จะเป็นการเปิดโอกาสให้กองสลากเพิ่มรูปแบบการพนันใหม่ๆ เช่น หวยตู้ หวยขูด หวยกีฬา กลายเป็นเจ้ามือพนันรายใหญ่ของสังคมไทย เป็นช่องทางหาเงินของรัฐ ขณะที่โครงสร้างการบริหารจัดการยังกระจุกตัวขาดธรรมาภิบาล เพราะมีคณะกรรมการเพียง 1 ชุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเข้าราชการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายการเมือง สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดข้อสงสัยตามมา นายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ หรือครูหยุย กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวมีสิ่งที่น่าห่วงคือ ให้อำนาจในการออกสลากได้ทุกรูปแบบจึงอยากเสนอให้มีกรรมการระดับนโยบายอีกชุดคอยกำกับตรวจสอบบอร์ดกองสลาก นอกจากนี้องค์ประกอบกรรมการต้องมีวาระ 2 ปี และอยู่ไม่เกิน 2 วาระ ส่วนการควบคุมไม่ให้มอมเมาเยาวชน ก็ควรนำหลักเกณฑ์ผู้ซื้อ อายุ ขอบเขต เวลา เทียบเคียงจาก พ.ร.บ.สุรา มากำหนดเกณฑ์ห้ามจำหน่ายเยาวชนต่ำกว่า 18 ปี และมีบทลงโทษผู้จำหน่ายอย่างเด็ดขาด

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...