กมธ.วุฒิฯห้ามแก้กม.สลาก

แสดงความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. นายมณเฑียร บุญตัน ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการ สลากในประเทศไทย วฒิสภา แถลงว่าการที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การเงิน การคลัง การธนาคาร สภาผู้แทนราษฎร อยู่ในระหว่างการพิจารณายกร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และคาดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกลางเดือนเมษายนนี้ แต่ กมธ.เห็นว่าโดยหลักในการแก้กฎหมายต้องเป็นไปเพื่อการปฏิรูประบบการจัดการสลาก และปรัชญาของการมีสลาก ต้องไม่เป็นการหาเงินเข้ารัฐและกำหนดให้รายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายสลาก ต้องเป็นเงินที่นำไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมเท่านั้น หากการแก้ไขกฎหมายไม่ใช่การปฏิรูปก็ไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้คนติดการพนันกันมากขึ้น

ที่มา: มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 14/03/2556 เวลา 04:10:32

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. นายมณเฑียร บุญตัน ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการ สลากในประเทศไทย วฒิสภา แถลงว่าการที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การเงิน การคลัง การธนาคาร สภาผู้แทนราษฎร อยู่ในระหว่างการพิจารณายกร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และคาดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกลางเดือนเมษายนนี้ แต่ กมธ.เห็นว่าโดยหลักในการแก้กฎหมายต้องเป็นไปเพื่อการปฏิรูประบบการจัดการสลาก และปรัชญาของการมีสลาก ต้องไม่เป็นการหาเงินเข้ารัฐและกำหนดให้รายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายสลาก ต้องเป็นเงินที่นำไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมเท่านั้น หากการแก้ไขกฎหมายไม่ใช่การปฏิรูปก็ไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้คนติดการพนันกันมากขึ้น

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...