เร่งสร้างโมเดลจ้างงานผู้พิการ เตรียมจัดตั้งศูนย์-คู่มือแก้ปัญหา ปลายปี 67

เร่งสร้างโมเดลจ้างงานผู้พิการ เตรียมจัดตั้งศูนย์-คู่มือแก้ปัญหา ปลายปี 67

วันที่ 12 มิ.ย.67 ที่ศาลาว่าการ กทม. นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวคืบหน้าแผนดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมคนพิการว่า กทม.อยู่ระหว่างออกแบบโมเดลแนวทางปฏิบัติในการรับผู้พิการเข้าทำงาน โดยโมเดลดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติระหว่างผู้พิการกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างมาตรฐานเป็นกรอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้พิการอย่างชัดเจน ทำให้มองเห็นช่องว่างและปัญหาอุปสรรคระหว่างข้าราชการกับผู้พิการในการทำงานร่วมกัน

โดยการจัดทำคู่มือดังกล่าว จุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากการจ้างงานผู้พิการของ กทม.ที่ผ่านมา เพื่อสรุปผลเป็นคู่มือในการปฏิบัติ เช่น ผู้พิการแต่ละประเภทต้องการอะไร เจ้าหน้าที่พบปัญหาอะไร รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานแต่ละหน่วยงานมีอะไรบ้าง เพื่อสามารถระบุได้ว่า ลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้พิการแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ้างงานและผู้พิการได้เข้าใจแนวทางปฏิบัติก่อนตัดสินใจรับเข้าทำงาน เพื่อสามารถทำงานร่วมกันได้ยาวนานและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่สองคือ การจัดตั้งศูนย์หรือแผนกเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้พิการและเจ้าหน้าที่กรณีทำงานร่วมกัน เช่น การสร้างความเข้าใจในสภาพความพิการแต่ละประเภท ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้พิการแตกต่างกัน ทั้งด้านสติปัญญา ออทิสติก การมองเห็น การใช้รถวีลแชร์ เป็นต้น โดยศูนย์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้คำปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาให้เจ้าหน้าที่ประจำเขตรวมถึงผู้พิการแต่ละประเภทด้วย โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติงาน การรับผู้พิการเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/543182

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 มิ.ย. 67
วันที่โพสต์: 13/06/2567 เวลา 14:19:14 ดูภาพสไลด์โชว์ เร่งสร้างโมเดลจ้างงานผู้พิการ เตรียมจัดตั้งศูนย์-คู่มือแก้ปัญหา ปลายปี 67