เปิดสอน 5 หลักสูตร ศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ กรุงเทพมหานคร สมัครเลย!

เปิดสอน 5 หลักสูตร ศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ กรุงเทพมหานคร สมัครเลย!

กทม. มีนโยบายในการ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเอง ด้วยการจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการกรุงเทพมหานคร (ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ กทม.) จำนวน 2 แห่ง เพื่อเพิ่มความรู้ด้านทักษะอาชีพได้อย่างทั่วถึง ให้คนพิการได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งพาตนเองได้ โดยจัดอบรม 5 หลักสูตรการเรียน ดังนี้

1.หลักสูตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้า

2.หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์

3.หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

4.หลักสูตรเครื่องดื่มตามสมัยนิยม (บาริสต้าเบื้องตัน)

5.หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิก

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) โทร. 02-333-2564 หรือ Facebook : https://www.facebook.com/NongJokVocationTraining/?locale=th_TH (ขนาดไฟล์: 0 )

2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) โทร. 02-426-3653 หรือ Facebook : https://www.facebook.com/ArthonSungkawattana (ขนาดไฟล์: 0 )

ขอบคุณรูปภาพ ข้อมูล กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/iE4Jr

ที่มา: mekhanews.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 พ.ค. 67
วันที่โพสต์: 15/05/2567 เวลา 15:38:17 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิดสอน 5 หลักสูตร ศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ กรุงเทพมหานคร สมัครเลย!