อ.สบเมย อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพให้คนพิการ

อ.สบเมย อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพให้คนพิการ

ประธานชมรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการสบเมย อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ ผลิตขาย เพื่อลดรายจ่ายเป็นการสร้างงานเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นายยุทธนา ชลายะนนท์ ประธานชมรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอสบเมย เปิดเผยว่า ได้มีการจัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปพริกกระเหรี่ยง หลักสูตร ทำน้ำพริกคั่วกุ้ง น้ำพริกปลาป่น น้ำพริกแกงเผ็ด ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ อำเภอสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 8 – 10 มกราคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.แม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ.สบเมย อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพให้คนพิการ

อ.สบเมย อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพให้คนพิการ

นายยุทธนา ชลายะนนท์ ประธานชมรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กล่าวเพิ่มเติมว่า คนพิการในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคนพิการ ที่จดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว จำนวน 1,231 ราย ประกอบด้วยคนพิการ ทั้ง 7 ประเภท ดังนี้ 1.พิการทางการเห็น จำนวน 188 ราย 2. ทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย จำนวน 257 ราย 3. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 566 ราย 4.ทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 51 ราย 5. ทางสติปัญญา จำนวน 50 ราย 6. ทางการเรียนรู้ จำนวน 5 ราย 7. ทางออทิสติก จำนวน 1 ราย และคนพิการซ้ำซ้อน จำนวน 113 ราย ส่วนใหญ่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ มีอาชีพรับจ้าง

ดังนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาอาชีพให้คนพิการผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวคนพิการในอำเภอสบเมย ประจำปี พ.ศ. 2567 ทางชมรมจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปพริกกระเหรี่ยง หลักสูตร น้ำพริกคั่วกุ้ง น้ำพริกปลาป่น และน้ำพริกแกงเผ็ด ให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และ ครอบครัวคนพิการ อย่างน้อยผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเองที่บ้าน หรือผลิตขายในชุมชนเพื่อลดรายจ่ายและเป็นการสร้างงานเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไปได้

ขอบคุณ... https://www.chiangmainews.co.th/social/3315279/

ที่มา: chiangmainews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 พ.ค. 67
วันที่โพสต์: 15/05/2567 เวลา 10:57:56 ดูภาพสไลด์โชว์ อ.สบเมย อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพให้คนพิการ