การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชั่วโมง

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชั่วโมง

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชั่วโมง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชั่วโมง (Disabled Aid Technician) ตามโครงการอบรมเพื่อผลิตช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 มาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ จำนวน 700 ชั่วโมง โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิขาเทียมฯ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีนายแพทย์พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน และคุณณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ยังมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และบุคลากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณ... https://www.chiangmainews.co.th/news/3226180/

ที่มา: chiangmainews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 ก.พ.67
วันที่โพสต์: 6/02/2567 เวลา 15:33:31 ดูภาพสไลด์โชว์ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชั่วโมง