กทม.บรรจุผู้พิการ รับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

กทม.บรรจุผู้พิการ รับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

กรุงเทพมหานคร เตรียมบรรจุผู้พิการ รับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัด กทม. 7 กลุ่มวิชา ทั้ง วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ คอมพิวเตอร์

กรุงเทพมหานคร เริ่มคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2566

สำหรับ ผู้พิการที่จะเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจะถูกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ จำนวน 7 กลุ่มวิชา รวม 17 คน ได้แก่ 1. วิทยาศาสตร์ 2 คน 2. ภาษาไทย 2 คน 3. สังคมศึกษา 7 คน 4. ประถมศึกษา 2 คน 5. เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 คน 6. คอมพิวเตอร์ 2 คน และ 7. ศิลปศึกษา-วาดเขียน 1 คน ซึ่งการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ มีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

บุคลิกลักษณะ

ท่วงทีวาจา

ปฏิภาณไหวพริบ

เจตคติ และอุดมการณ์

กทม.บรรจุผู้พิการ รับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

ทั้งนี้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา และเว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร

https://teacherbkk.thaijobjob.com/ (ขนาดไฟล์: 567)

โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งละ 1 อัตรา ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยไม่มีการขึ้นบัญชี และผู้พิการจะต้องปฏิบัติราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

ขอบคุณ... https://www.thansettakij.com/business/economy/579252

ที่มา: thansettakij.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ต.ค.66
วันที่โพสต์: 24/10/2566 เวลา 14:52:24 ดูภาพสไลด์โชว์ กทม.บรรจุผู้พิการ รับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย