สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบโค-กระบือ ให้คนพิการตาบอดชาวมุกดาหาร สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่ม

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบโค-กระบือ ให้คนพิการตาบอดชาวมุกดาหาร สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่ม

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบโค-กระบือ ให้เกษตรกรคนพิการทางการมองเห็นชาวมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้พิการ

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี มอบโค-กระบือ ให้คนพิการทางการมองเห็นที่เป็นเกษตรกรและครอบครัว จำนวน 24 ครัวเรือน ครอบครัวละ 2 ตัว โดยมีโค 42 ตัว และกระบือ 6 ตัว ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตำบลคำ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย และนายบุญเที่ยง คำมุงคุณ นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในงานฯ

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบโค-กระบือ ให้คนพิการตาบอดชาวมุกดาหาร สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่ม

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวขอบคุณสมาคมประชาคมคนตาบอดที่ได้จัดกิจกรรมโครงการมอบโค-กระบือให้คนพิการทางการมองเห็นและครอบครัว เพื่อนำไปเลี้ยงสร้างรายได้สร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยโคที่มอบให้นี้ได้รับการไถ่ชีวิต จากโรงฆ่าสัตว์ จึงห้ามนำไปฆ่าหรือขาย แต่ให้จำหน่ายเพื่อเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ เท่านั้น

นางอุบลทิพย์ เมืองโครต สมาชิกสมาคมคนตาบอด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร หนึ่งในผู้พิการที่ได้รับมอบโคในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สุด ขอขอบคุณทั้งสมาคมฯ จังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มอบโค-กระบือให้ผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 24 ครัวเรือน ครอบครัวละ 2 ตัว โดยมี โค 42 ตัว และกระบือ 6 ตัว ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาในอาชีพเกษตรกรที่ทำอยู่ได้มากขึ้น เพราะมีไร่และสวนที่สามารถเก็บเกี่ยวนำมาเป็นอาหารให้โคกระบือได้ด้วย เราสามารถทำบางอย่างได้เอง เช่น เกี่ยวหญ้า และให้ลูกหลานช่วยดูแลสานต่อได้

"อยากบอกทุกคนว่าทุกคนมีโอกาสเท่ากัน แม้ว่าพิการทางสายตาแต่จิตใจเราไม่ได้พิการด้วยเราต้องสู้เพราะหน่วยงานภาครัฐก็ไม่ทิ้งพวกเราไว้ข้างหลัง แม้แต่โครงการนี้ โครงการส่งเสริมอาชีพของผู้พิการก็มีหลายโครงการเป็นโครงการที่ดีมาก"

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/NY6bn

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 ต.ค.66
วันที่โพสต์: 2/10/2566 เวลา 11:51:50 ดูภาพสไลด์โชว์ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบโค-กระบือ ให้คนพิการตาบอดชาวมุกดาหาร สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่ม