สู้ชีวิตไม่เคยท้อ! หนุ่มใหญ่พิการขา 'เลี้ยงกบขาย' หาเลี้ยงครอบครัว

สู้ชีวิตไม่เคยท้อ! หนุ่มใหญ่พิการขา 'เลี้ยงกบขาย' หาเลี้ยงครอบครัว

26 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์รายงานว่า ได้พบกับนายบุญช่วย ขับผักแว่น หรือ ลุงช่วย อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 21 หมู่ 2 ตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ หลังจากทราบว่าลุงช่วย ที่พิการขาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่ลุงช่วยใจไม่พิการตาม ได้น้อมนําแนวทางพระราชดําริของในหลวง ร.9 เศรษฐกิจพอเพียง หันมาเลี้ยงกบเพื่อไว้ขาย สร้างรายได้ให้กับครอบครัว พออยู่พอกินไม่ขัดสนเงินทอง และมีเงินฝากไว้ให้ครอบครัวได้ใช้ในอนาคต

สู้ชีวิตไม่เคยท้อ! หนุ่มใหญ่พิการขา 'เลี้ยงกบขาย' หาเลี้ยงครอบครัว

สู้ชีวิตไม่เคยท้อ! หนุ่มใหญ่พิการขา 'เลี้ยงกบขาย' หาเลี้ยงครอบครัว

โดยบ้านของลุงช่วย อยู่ในซอย ธกส.สาขารัตนบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 3 งาน บ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ส่วนบริเวณสวนข้างๆบ้าน ลุงช่วยจะใช้เป็นที่เพาะเลี้ยงกบในบ่อและในกระชังบก จํานวน 6 บ่อ ที่เลี้ยงอยู่จะมีบ่อพ่อแม่พันธุ์ จำนวน 1 บ่อ มีบ่อกะชังที่เพาะไข่และลูกอ๊อด จำนวน 1 บ่อ นอกนั้นเป็นบ่อกะชังกบวัยรุ่นไว้จําหน่ายอีก จำนวน 4 บ่อ

กระชังรวมมีทั้งหมด 8,000 ตัว เลี้ยงมาแล้ว 2 ปี ซึ่งระยะปีหนึ่งๆจะเลี้ยงกบได้ 3 รุ่น ต่อปี แต่ละรุ่นหักค่านํ้า,ค่าอาหาร,ค่าวัสดุแล้ว เหลือเป็นกําไรรุ่นละประมาณหมื่นกว่าบาท.012

ขอบคุณ... https://www.naewna.com/likesara/759188

ที่มา: naewna.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ก.ย. 66
วันที่โพสต์: 27/09/2566 เวลา 10:51:04 ดูภาพสไลด์โชว์ สู้ชีวิตไม่เคยท้อ! หนุ่มใหญ่พิการขา 'เลี้ยงกบขาย' หาเลี้ยงครอบครัว