สถาบันชาและกาแฟ มฟล.เปิดประสบการณ์ชิมชาแก่ผู้พิการทางสายตา

สถาบันชาและกาแฟ มฟล.เปิดประสบการณ์ชิมชาแก่ผู้พิการทางสายตา

ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า สถาบันชาและกาแฟ มฟล.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเซนส์ซีรีส์ (Sense series) การเดินทางของประสบการณ์ผสมชาให้แก่ผู้พิการทางสายตา กลุ่ม SIG หรือ Sensory intelligence group ที่ผ่านหลักสูตรการทดสอบทางประสาทสัมผัส มีประสบการณ์การชิมชาและผสมชา ออกสูตรสูตรชาผสมสมุนไพร และทดสอบตลาดมาแล้ว โดยมีผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Sense series ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพอิสระที่พิการทางสายตา ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มฯ ด้วยการพัฒนาทักษะความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ การออกแบบสูตรชาและผลิตภัณฑ์ประเภทชาเบลนด์ ชาบรรจุกล่อง ผ่านการอบรม ดูงาน และถอดบทเรียนจากกิจกรรม

สถาบันชาและกาแฟ มฟล.เปิดประสบการณ์ชิมชาแก่ผู้พิการทางสายตา

สถาบันชาและกาแฟ มฟล.เปิดประสบการณ์ชิมชาแก่ผู้พิการทางสายตา

“สถาบันชาและกาแฟ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชา ความรู้คู่กฎหมายทางด้านชา และให้ผู้บกพร่องทางสายตายังได้ฝึกปฏิบัติการใช้ประสาทสัมผัสผ่านทางการดม การชิม การสัมผัส วัตถุดิบชาจากพืชมากกว่า 50 ชนิด นอกจากนี้ ผู้ร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในการเพาะปลูก และแปรรูปชาจากพืชของจังหวัดเชียงราย ที่โรงงานอบดอกไม้แห้ง (โครงการหลวงสะโง้) อ.เชียงเเสน โรงงานผลิตชาจากพืช บริษัทเวิรด์โกลด์ (World grow) อ.แม่สาย และศึกษาดูโรงงานชาวังพุดตาล อ.แม่ฟ้าหลวง เรียนรู้กระบวนการผลิตชาจีน และเยี่ยมชมไร่ชาวังพุดตาล โดยกิจกรรมในครั้งนี้กลุ่ม SIG ได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้สัมผัส ลิ้มรส วัตถุดิบ ไปพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชาจากพืช ซึ่งมีแผนในการวางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Sense series ต่อไปในอนาคต” ผศ.ดร.ปิยาภรณ์กล่าว

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/education/news_3997867

ที่มา: matichon.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 พ.ค.66
วันที่โพสต์: 26/05/2566 เวลา 13:43:59 ดูภาพสไลด์โชว์ สถาบันชาและกาแฟ มฟล.เปิดประสบการณ์ชิมชาแก่ผู้พิการทางสายตา