ตั้งเป้าจ้างงานคนพิการเขตละ 6 คน เพิ่มสวัสดิการคนทุกกลุ่มเท่าเทียม

ตั้งเป้าจ้างงานคนพิการเขตละ 6 คน เพิ่มสวัสดิการคนทุกกลุ่มเท่าเทียม

กทม.หนุนสวัสดิการเท่าเทียม จ้างงานคนพิการประจำเขต เตรียมเพิ่มช่องทางให้ทำงานออนไลน์ที่บ้าน

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเพิ่มสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม ตามแนวทางการพัฒนาคนพร้อมกับพัฒนาเมือง ในภารกิจการสร้างสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียมตามที่รัฐจัดการให้ โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้จ้างงานคนพิการแล้ว 323 คน ในปี 2566 นี้ จะจ้างเพิ่มอีก 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะดวกมากขึ้น และเพิ่มช่องทางให้ผู้พิการทำงานที่บ้านผ่านระบบออนไลน์

ด้าน นายแสนยากร อุ่นมีศรีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครรับผู้พิการเข้าทำงานแล้วประมาณ 300 คน มีเป้าหมายรับสมัครทั้งหมด 600-800 คน โดยประจำเขตละ 6 คน งานส่วนใหญ่เป็นงานบันทึกข้อมูลชุมชน บันทึกข้อมูลการประชุมต่างๆ ซึ่งผู้พิการส่วนใหญ่ที่ผ่านระบบคัดเลือกเข้ามาทำได้ดี แต่ปัญหาที่พบคือ ผู้พิการบางคนไม่สามารถควบคุมสภาวะจิตใจให้คงที่ได้ แม้จะมีการทดสอบตามกระบวนการคัดเลือกอย่างถูกต้อง แต่เมื่อทำงานได้ระยะหนึ่ง พบว่า มีสภาพจิตใจย่ำแย่ในภายหลัง จึงลาออกไป สำหรับเรื่องสภาพจิตใจของผู้พิการ เป็นเรื่องที่สำนักพัฒนาสังคมกำลังให้ความสำคัญ เนื่องจากไม่สามารถตรวจพบก่อนเข้ารับทำงาน แต่มักจะพบหลังเข้าทำงานไปแล้ว ผู้พิการที่ลาออกไปบางรายไม่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากที่บ้านได้ เช่น ในที่ทำงานไม่มีใครเอาใจเหมือนอยู่ที่บ้าน สภาพความเป็นจริงจากโลกภายนอกทำให้ปรับตัวไม่ได้ เพราะไม่มีใครคอยช่วยเหลือตลอดเวลาเหมือนอยู่ที่บ้าน นอกจากนี้ พื้นฐานครอบครัวแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนมีความอดทนสูง บางคนถูกตามใจมาตลอด การปรับตัวเข้ากับโลกการทำงานของแต่ละคนจึงทำได้ไม่เท่ากัน แม้จะมีผู้พิการเข้าทำงานเพิ่มขึ้น แต่ยังมีสัดส่วนการลาออก ทำให้ตัวเลขการจ้างงานคนพิการของกรุงเทพมหานครยังไม่ได้ตามเป้าหมาย

คณะผู้บริหารได้หารือในการเพิ่มช่องทางให้ผู้พิการทำงานที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการมากขึ้น ส่วนผู้พิการที่พร้อมเดินทางออกมาทำงานนอกบ้านก็ยังมีตำแหน่งให้ทำตามปกติ ทั้งนี้ ตนเข้าใจเรื่องสภาพจิตใจของผู้พิการ และยอมรับว่า อุปสรรคสำหรับผู้พิการแต่ละประเภทมีแตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือเรื่องจิตใจที่เข้มแข็ง เพราะยังมีผู้พิการอีกหลายคนที่ทำงานกับ กทม.มานาน สามารถปรับตัวได้ดี กรุงเทพมหานครกำลังเพิ่มช่องทางให้ผู้พิการทำงานที่บ้านได้โดยเร็วที่สุด

ขอบคุณ... https://www.naewna.com/local/705941

ที่มา: naewna.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ม.ค.66
วันที่โพสต์: 24/01/2566 เวลา 14:51:27 ดูภาพสไลด์โชว์ ตั้งเป้าจ้างงานคนพิการเขตละ 6 คน เพิ่มสวัสดิการคนทุกกลุ่มเท่าเทียม