‘เฮ้ง’ ปลื้ม โครงการจ้างงานคนพิการสุดปัง นายให้สิทธิ ทะลุเป้า 82% สร้างรายได้390 ล้านบาท

‘เฮ้ง’ ปลื้ม โครงการจ้างงานคนพิการสุดปัง นายให้สิทธิ ทะลุเป้า 82% สร้างรายได้390 ล้านบาท

'เฮ้ง' ปลื้ม โครงการจ้างงานคนพิการสุดปัง นายจ้างแห่ให้สิทธิ ทะลุเป้า 82% สร้างรายได้ให้ผู้พิการกว่า 390 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการยกระดับ ส่งเสริมและให้โอกาสกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ เพื่อให้มีหลักประกันทางสังคม พึ่งพาตนเอง มีงาน มีรายได้ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2566 กระทรวงแรงงาน ได้เชิญชวนสถานประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีสถานประกอบการ จำนวน 337 แห่ง ตอบรับและดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 ทั้งสิ้น 3,277 คน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,800 คน ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายถึง 82% จะก่อให้เกิดรายได้แก่คนพิการ 392,322,440 บาทต่อปี

‘เฮ้ง’ ปลื้ม โครงการจ้างงานคนพิการสุดปัง นายให้สิทธิ ทะลุเป้า 82% สร้างรายได้390 ล้านบาท

“ผมสนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยแต่ละปีได้เพิ่มเป้าหมายจ้างงานผู้พิการเพิ่มขึ้น ปีละ 20% โดยปี 2565 ซึ่งเป็นปีแรกตั้งเป้าหมาย 1,000 คน เกิดการจ้างงาน 1,499 คน ปี 2566 เพิ่มเป้าหมายเป็น 1,800 คน เกิดการจ้างงาน 3,277 คน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้คนพิการ มีงานทำ มีรายได้ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานขอขอบคุณความร่วมมือของสถานประกอบการภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานผู้พิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ เกิดจากความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ นายจ้างสถานประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยบริการสาธารณะ และผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยกรมการจัดหางานเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 ให้ดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งช่วยให้คนพิการในพื้นที่ห่างไกล สามารถทำงานใกล้บ้าน ได้รับโอกาสมีอาชีพ มีงานทำอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ e – Service กรมการจัดหางาน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/1877512/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ม.ค.65
วันที่โพสต์: 11/01/2566 เวลา 11:11:16 ดูภาพสไลด์โชว์ ‘เฮ้ง’ ปลื้ม โครงการจ้างงานคนพิการสุดปัง นายให้สิทธิ ทะลุเป้า 82% สร้างรายได้390 ล้านบาท