ขอสัญชาติไทยให้เด็กพิการ จ.แม่ฮ่องสอน

ขอสัญชาติไทยให้เด็กพิการ จ.แม่ฮ่องสอน

นางวชิรา นาใจคง นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเด็กชายวัย 13 ปี ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญา ยื่นคำร้องขอสัญชาติไทย เพื่อให้มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนเฉพาะทาง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้รับสวัสดิการจากรัฐเท่าเทียมกับผู้อื่นตามกฎหมาย

ขณะที่นายอดุลย์ นุ้ยภักดี ปลัดอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับเรื่องร้องเรียนไว้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และจะดำเนินการส่งเรื่องไปตามกระบวนการ เพื่อรออนุมัติให้เป็นบุคคลมีสัญชาติไทยต่อไป แต่จะต้องใช้เวลา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

ขอบคุณ... http://news.ch7.com/detail/271487 (ขนาดไฟล์: 142)

ที่มา: news.ch7.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 ก.พ.61
วันที่โพสต์: 14/02/2561 เวลา 09:36:44 ดูภาพสไลด์โชว์ ขอสัญชาติไทยให้เด็กพิการ จ.แม่ฮ่องสอน