อบรมการผลิตสื่อสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อบรมการผลิตสื่อสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

กรมประชาสัมพันธ์ จับมือมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ อบรมการผลิตสื่อสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่โรงแรมมันตราวารีจังหวัดขอนแก่น มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ จัดอบรมสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการโดยจัดในพื้นที่ 4 ภาค จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกที่จัดอบรมมีผู้พิการทุกประเภทเข้ารับการอบรมจากพื้นที่ภาคอีสานจำนวน 80 คน โดยมีนางอุบลรัตน์ คงกระพัน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานเปิดโดยมีนางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรฝึกอบรม เพื่อให้ผู้พิการสามารถคิดเขียนและวางแผนการใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม

นายพีระพงษ์ บึงโบก อายุ 43 ปี พิการขาเป็นชาวขอนแก่น กล่าวว่า ได้รับความรู้เทคนิคต่างๆ เพื่อสื่อสารให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทางด้านนายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการด้วย ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ที่จัดวิทยากรให้ในการฝึกอบรมครั้งนี้

สำหรับการจัดอบรมการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการจัดให้มีขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และกาญจนบุรี ตามลำดับ เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อผู้พิการให้เข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาลเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จัดระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณ... https://goo.gl/QCYaCZ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ก.พ.61
วันที่โพสต์: 9/02/2561 เวลา 10:01:41 ดูภาพสไลด์โชว์ อบรมการผลิตสื่อสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง