นกแอร์ แจง ขอโทษ ผู้โดยสารพิการหลังไม่ให้ขึ้นเครื่อง

สายการบินนกแอร์

เกิดขึ้นอีกกับประเด็นระหว่างผู้โดยสารกับสายการบิน นกแอร์ ที่ไม่อนุญาต ให้ผู้พิการ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขึ้นเครื่อง ล่าสุดผู้บริหารนกแอร์ ชี้แจงขอโทษถึงประเด็นนี้

เมื่อวันที่ (12 ต.ค. 60) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และนายศุภวัฒน์ เสมอภาค เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เดินทางเข้าร้องเรียนนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หลังถูกสายการบินนกแอร์ปฏิเสธขึ้นเครื่องและใช้วาจาคุกคามสิทธิ์ อ้างว่า เป็นผู้พิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

นางสาวเสาวลักษณ์ เปิดเผยว่า จองตั๋วเป็นหมู่คณะ 8 ที่นั่ง มีคนพิการ 2 ที่นั่งและผู้ช่วยคนพิการ 1 ที่นั่ง พอถึงสนามบินดอนเมือง ถูกเจ้าหน้าที่สายการบินนกแอร์ปฏิเสธการขึ้นเครื่อง อ้างว่า ไม่สามารถให้ผู้โดยสารพิการนั่งรถเข็นเดินทางคนเดียวได้ แม้คณะจะระบุว่ามีผู้ร่วมเดินทาง 8 คน ต่อมาอ้างว่าต้องให้กัปตันเป็นผู้ตัดสินใจ สุดท้ายก็ไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่อง ต้องไปซื้อตั๋วสายการบินอื่น แต่ช่วงเวลาที่ไปซื้อตั๋ว มีคำพูด หนึ่งที่ทำให้คณะเดินทางมองว่าเป็นการคุกคามสิทธิ์

ล่าสุด กัปตันนรหัช พลอยใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงขออภัยผู้โดยสารต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คณะผู้บริหารจะเข้ามากำกับดูแลและแก้ไขอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในการให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ส่วนการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย ทีมข่าวสอบถามไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระบุอ้างอิงตามประกาศกระทรวงคมนาคม ไว้ชัดเจนในข้อที่ 8 กรณีคนพิการ หรือ บุคคลที่ไมสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สายการบินต้องปฏิบัติโดยให้บริการและดูแลเป็นกรณีพิเศษตามหลักปฏิบัติสากล สายการบินสามารถปฏิเสธ การรับผู้โดยสารพิการได้ แต่ต้องแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 48 ชั่วโมง ขณะเดียวกันผู้พิการที่จะโดยสาร ต้องแจ้งสายการบินก่อนการเดินทาง 48 ชั่วโมงเช่นกัน เพื่อให้สายการบินประเมินการดูแล อุปกรณ์ช่วยเหลือ

ผู้บริหารนกแอร์ ชี้แจงขอโทษถึงประเด็นไม่ให้คนพิการขึ้นเครื่อง

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย

ขอบคุณ... http://money.sanook.com/519105/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: money.sanook.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ต.ค.60
วันที่โพสต์: 16/10/2560 เวลา 10:03:05 ดูภาพสไลด์โชว์ นกแอร์ แจง ขอโทษ ผู้โดยสารพิการหลังไม่ให้ขึ้นเครื่อง