'แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ' เดิน-วิ่ง-ปั่น ป้องกันอัมพาต

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นฯ ที่โรงพยาบาลศิริราชจัดขึ้น

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นฯ ที่โรงพยาบาลศิริราชจัดขึ้น นอกจากช่วยให้ผู้คนมีโอกาสออกกำลังกายแล้ว ยังสร้างประโยชน์ด้วยการให้ความรู้ ทำให้คนไทยได้รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง วิธีป้องกันและรักษาอย่างถูกต้อง

“...เป็นกิจกรรมที่จัดมาต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 และเป็นวาระพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนม พรรษา 65 พรรษา เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วประเทศ กว่า 65,000 ราย ที่จะมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งทรงเป็นดั่งแสงนำใจคนไทยทั้งชาติในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย...”

...นี่เป็นเนื้อความสำคัญส่วนหนึ่งจากการระบุไว้โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสำคัญ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” โดยโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับมูลนิธิไทยคม ซึ่งเป็นกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ปีที่ 3 และเป็นวาระพิเศษอันสำคัญยิ่ง

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ปีที่ 3

ทั้งนี้ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เริ่มมีการจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยไม่มองข้าม “โรคหลอดเลือดสมอง” ที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต หรือเป็นอัมพาต และเป็นภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัวทุกคน แต่โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้ถึง 90% ด้วยการออกกำลังกาย

“ในไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายต่อประชากร 100,000 ราย หรือร้อยละ 2 โดยถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิง อันดับ 3 ในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีอัตราการพิการสูงถึงร้อยละ 70 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโรคนี้เป็นปัญหาสำคัญของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ หากประชาชนไม่ได้รับการป้องกันอย่างถูกวิธี” ...นี่เป็นส่วนหนึ่งจากการระบุของ รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พร้อมทั้งยังมีการระบุไว้อีกว่า... โรงพยาบาลศิริราชได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญปัญหานี้ จึงได้จัดตั้งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองขึ้นเป็นแห่งแรกในไทย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรักษาผู้ป่วยอย่างทันการ รวมทั้งพัฒนา ค้นคว้า วิจัย เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทัดเทียมนานาชาติ

“สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเชิงรุก เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อลดอัตราการป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมองด้วย” ในส่วนของประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ก็ระบุไว้ว่า... โรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ถึง 90% หากมีความเข้าใจถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น งดสูบบุหรี่ ลดรับประทานเค็ม คุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นต้น

“เชื่อว่าทุกท่านสามารถทำได้ถ้ามีความตั้งใจจริงที่จะดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกายถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกท่านสามารถทำได้ทันที ซึ่ง กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นฯ จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 2560 ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกัน”

ด้าน พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิไทยคม ระบุว่า... สุขภาพที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นฯ ที่โรงพยาบาลศิริราชจัดขึ้น นอกจากช่วยให้ผู้คนมีโอกาสออกกำลังกายแล้ว ยังสร้างประโยชน์ด้วยการให้ความรู้ ทำให้คนไทยได้รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง วิธีป้องกันและรักษาอย่างถูกต้อง เมื่อได้เข้าถึงความรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลศิริราชที่ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมนี้ และให้เกียรติมูลนิธิไทยคมได้ร่วม ซึ่งที่สำคัญยิ่งคือการได้ แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระพิเศษนี้

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/article/597944

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 9/10/2560 เวลา 11:08:19 ดูภาพสไลด์โชว์ 'แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ' เดิน-วิ่ง-ปั่น ป้องกันอัมพาต