ชื่นชมกลุ่มทรูนำผลงานกลุ่มออทิสติกขายบนเว็บวีเลิฟ

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทย นำผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ของกลุ่ม ArtStory By AutisticThai ขึ้นขายบนเว็บไซต์ weloveshopping.com

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทย นำผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ของกลุ่ม ArtStory By AutisticThai ขึ้นขายบนเว็บไซต์ weloveshopping.com

กลุ่มทรู ต่อยอดพันธกิจพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้เปราะบางอย่างยั่งยืน ร่วมสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทย นำผลิตภัณฑ์ศิลปะรูปแบบต่างๆ อาทิ แก้ว หมวก กระเป๋า เสื้อ สมุดโน้ตทำมือ ที่มีเพียงแบบเดียวในโลก โดยฝีมือภาพศิลปะของน้องๆกลุ่ม“ArtStory By AutisticThai” ธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน True Autistic Thai Center วางจำหน่ายใน https://portal.weloveshopping.com/ (ขนาดไฟล์: 15) เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ชั้นนำของไทย เพื่อช่วยให้น้องๆและครอบครัว มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนให้นำศิลปะมาเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงจิตใจคนให้เข้าถึงเด็กออทิสติก ซึ่งศิลปะไม่เพียงเป็นการช่วยบำบัด กระตุ้นพัฒนาการด้านสติปัญญาและกล้ามเนื้อเท่านั้น แต่ยังสะท้อนจินตนาการและความสามารถพิเศษอันโดดเด่นมีเอกลักษณ์ ถ่ายทอดผ่านลายเส้นที่งดงามและสร้างสรรค์

ที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทยและกลุ่มผู้เปราะบางมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสาร นวัตกรรม และองค์ความรู้ต่างๆ มาร่วมเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เปราะบาง ภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for Vulnerable Groups'' รวมถึงร่วมสนับสนุนโครงการที่หลากหลาย พัฒนาศักยภาพ โอกาสทางการศึกษา การฝึกอาชีพ สร้างความรู้ความสามารถ ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง ให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ทัดเทียมบุคคลธรรมดา ร่วมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ “ArtStory By AutisticThai” ได้ที่ https://store.weloveshopping.com/artstorybyautistic

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/it/601087

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 29/09/2560 เวลา 13:06:33 ดูภาพสไลด์โชว์ ชื่นชมกลุ่มทรูนำผลงานกลุ่มออทิสติกขายบนเว็บวีเลิฟ