พก.จัดโครงการเดิน-วิ่งเพื่อคนพิการและผองเพื่อน

พก. จัด “โครงการ เดิน-วิ่งเพื่อคนพิการและผองเพื่อน”

พก. จัด “โครงการ เดิน-วิ่งเพื่อคนพิการและผองเพื่อน” ชวนคนพิการและประชาชนทั่วไป ร่วมเดิน-วิ่ง จัดหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน - วิ่งเพื่อคนพิการและผองเพื่อน” (Run for Power DEP) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรและเครือข่าย รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของ พก. เครือข่ายคนทำงานด้านคนพิการ นักวิ่งเพื่อสุขภาพ คนพิการและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป จำนวน 1,500 คน

นายสมชาย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้ เพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรและเครือข่าย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,500 คน ประกอบด้วย เครือข่ายคนทำงานด้านคนพิการ นักวิ่งเพื่อสุขภาพ คนพิการและครอบครัว และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ มีรูปแบบการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน) และวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร (วิ่งแข่งขัน Overall ชาย 5 รางวัล และหญิง 5 รางวัล) โดยผู้สมัคร จะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกทุกคน นอกจากนี้ ภายในงานมีการออกร้านผลิตภัณฑ์คนพิการจากหน่วยงานในสังกัด พก. และเครือข่าย การแสดงจากสถานคุ้มครองและศูนย์ฝึกอาชีพในสังกัด พก. การจับสลากรางวัลสำหรับบุคคลที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 - 100 พร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มให้บริการ

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=811931 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: innnews.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 25/09/2560 เวลา 14:15:39 ดูภาพสไลด์โชว์ พก.จัดโครงการเดิน-วิ่งเพื่อคนพิการและผองเพื่อน