เพื่อคนพิการ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI โดย นายอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) จำนวน 20 กรมธรรม์ ซึ่งมีนายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นผู้รับมอบ โดยกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองสูงสุดรวม 2 ล้านบาท ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการนำระบบประกันภัยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนพิการเด็กและเยาวชน

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/2709150

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 14/09/2560 เวลา 11:03:26 ดูภาพสไลด์โชว์ เพื่อคนพิการ