อดีตส.ส. กรุงเทพฯ ขอรัฐบาลเพิ่มสวัสดิการ 'ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ' ชี้ออนาคตให้ปชช.

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ อดีต ส.ส. กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย

อดีต ส.ส. กรุงเทพฯ หวังรัฐบาลพิจาณาเพิ่มสวัสดิการให้ 'ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ' ชี้อนาคตต้องสร้างรายได้ให้ยั่งยืน ถือว่าเป็นการให้ประชาชน ไม่ได้มุ่งหวังกำไรกลับคืนมาที่รัฐ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ อดีต ส.ส. กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย แสดงความคิดเห็นต่อ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรผู้มีรายได้น้อย ว่า เป็นโครงการที่ช่วยอุดหนุนรายได้ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย ช่วยให้สามารถลดภาระทางเศรษฐกิจได้บ้าง ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาช่องว่างของรายได้ของประชาชน รวมทั้งหามาตรการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่เป็นรูปธรรมระยะยาว เพราะไม่อาจปฏิเสธได้ว่า งบประมาณการจัดการในโครงการนี้ จะเป็นงบประมาณรายจ่ายจำนวนมากในอนาคต แม้จะอยู่ในรูปแบบกองทุนก็ตาม อย่างไรก็ตามโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ประชาชน ไม่ได้มุ่งหวังกำไรกลับคืนมาที่รัฐ ซึ่งอยากฝากให้รัฐคำนึงเรื่องการหารายได้มาสมทบในส่วนนี้ด้วย

“มีประชาชนตอบรับเห็นด้วยกับโครงการนี้อยู่มาก เมื่อดูที่เนื้อหาของตัวโครงการแล้ว ส่วนตัวอยากให้รัฐได้พิจารณาเพิ่มสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้เกษียณอายุเป็นพิเศษมากขึ้น เพราะเป็นส่วนใหญ่ของกลุ่มประชาชนที่ไม่สามารถจะประกอบอาชีพ หรือทำงานแบบมีรายได้ประจำแล้ว อีกทั้งผู้สูงอายุ และ ผู้เกษียณอายุ ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศมาเป็นเวลานานระยะหนึ่งของชีวิตแล้ว รวมทั้งผู้พิการด้วย รัฐควรจะต้องพิจารณาสวัสดิการตรงนี้ให้เหมาะสมอีกครั้ง"

ขอบคุณ... https://news.voicetv.co.th/thailand/522778.html (ขนาดไฟล์: 284952)

ที่มา: news.voicetv.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 11/09/2560 เวลา 11:31:31 ดูภาพสไลด์โชว์ อดีตส.ส. กรุงเทพฯ ขอรัฐบาลเพิ่มสวัสดิการ 'ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ' ชี้ออนาคตให้ปชช.