งานเข้าใช้เงินกองทุนคนพิการ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)

วันที่(30ส.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซึ่งตนได้มอบให้กลุ่มตรวจสอบภายใน(ตสน.) สพฐ.ไปตรวจสอบแล้วนั้น ขณะนี้ ตสน.ได้รายงานเบื้องต้นมาว่า จากการตรวจสอบเอกสารการใช้และเบิกจ่ายเงินกองทุนฯพบว่า ในปี 2557-2558 มีการโอนเงินอบรมพัฒนาครูต่างประเทศ 2 ล็อต วงเงินประมาณ 40 ล้านบาท ไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และมีการโอนเงินจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 เข้าบัญชี นางญาณกร จันทหาร ผอ.สศศ.เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จำนวน 20 ล้านบาท แต่ภายหลัง ผอ.สศศ.ได้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงว่าได้คืนเงินแล้ว อย่างไรก็ตามปัญหาไม่ได้อยู่ที่เอกสารหลักฐาน แต่อยู่ที่ไม่ดำเนินการตามมติของกองทุนฯ ซึ่งตนจะรอผลสรุปจาก ตสน.อย่างเป็นทางการก่อน แล้วค่อยดำเนินการต่อไป

นางญาณกร กล่าวว่า ยืนยันว่าได้ดำเนินการทุกอย่างถูกต้อง และตนได้นำเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้ ตสน.แล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายการุณ ได้ลงนามในคำสั่ง สพฐ.ที่ 1381/2560 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ โดยมอบหมายให้นางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครนายก ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สศศ. อีกหน้าที่หนึ่งจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สั่ง คือ วันที่ 29 ส.ค.2560

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/education/595258

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 31/08/2560 เวลา 11:42:57 ดูภาพสไลด์โชว์ งานเข้าใช้เงินกองทุนคนพิการ