พม.ลงนามร่วม กสทช.เชื่อมข้อมูลรองรับจัดโปรมือถือพิเศษ “คนพิการ”

พม. จับมือ กสทช. ลงนามบันทึกข้อตกลง เชื่อมโยง - แลกเปลี่ยนข้อมูล “คนพิการ” เข้าถึงสิทธิบริการด้านโทรคมนาคมให้สิทธิการเปิดใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษสำหรับคนพิการ

พม. จับมือ กสทช. ลงนามบันทึกข้อตกลง เชื่อมโยง - แลกเปลี่ยนข้อมูล “คนพิการ” เข้าถึงสิทธิบริการด้านโทรคมนาคมให้สิทธิการเปิดใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษสำหรับคนพิการ

พม. จับมือ กสทช. ลงนามบันทึกข้อตกลง เชื่อมโยง - แลกเปลี่ยนข้อมูล “คนพิการ” เข้าถึงสิทธิบริการด้านโทรคมนาคมให้สิทธิการเปิดใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษสำหรับคนพิการ

วันที่ (17 ก.ค. 60) เมื่อเวลา 11.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลคนพิการ เพื่อการเข้าถึงสิทธิบริการด้านโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. และ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช.เป็นสักขีพยาน

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กสทช. ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz และ 900 MHz โดยมีเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการพิเศษสำหรับคนพิการโดยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดทำระบบและบริหารจัดการการลงทะเบียน เพื่อกำหนดสิทธิการเปิดใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษสำหรับคนพิการ ภายใต้เงื่อนไขใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน1800MHzและ900MHz

พม. จับมือ กสทช. ลงนามบันทึกข้อตกลง เชื่อมโยง - แลกเปลี่ยนข้อมูล “คนพิการ” เข้าถึงสิทธิบริการด้านโทรคมนาคมให้สิทธิการเปิดใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษสำหรับคนพิการ

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พม. จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับ กสทช. และเห็นชอบในการร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการของประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. และสร้างเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวก การลงทะเบียนขอใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษสำหรับคนพิการ และป้องกันการแอบอ้างสิทธิและความซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการขอใช้สิทธิการใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษสำหรับคนพิการ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องเข้าถึงระบบฐานข้อมูลคนพิการ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการที่จำเป็นของ พก. มายัง กสทช. ในรูปแบบ Web service โดยดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลของคนพิการและข้อมูลของผู้ดูแลคนพิการเป็นต้น

“สำหรับความร่วมมือระหว่าง พม. และ กสทช. ในการดำเนินงานระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลคนพิการกับระบบโทรคมนาคม ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันการขึ้นทะเบียนคนพิการเข้าสู่ระบบ ที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อน และยังให้สิทธิพิเศษกับคนพิการในการเปิดใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนพิการอย่างมาก ทำให้เกิดเอกภาพและบูรณาการในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนพิการในการเข้าถึงสิทธิบริการด้านโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9600000072584 (ขนาดไฟล์: 164)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 18/07/2560 เวลา 10:25:53 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.ลงนามร่วม กสทช.เชื่อมข้อมูลรองรับจัดโปรมือถือพิเศษ “คนพิการ”