ซีพีเอฟ รับเกียรติบัตรองค์กรสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

ซีพีเอฟ รับเกียรติบัตรองค์กรสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ

โครงการ “มิติใหม่สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ"ส่งผลให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ (ขวา)ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบเกียรติบัตรองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 ในโครงการ “มิติใหม่สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ (งานคนไทยขอมือหน่อย) : Good Society Expo : เทศกาลทำดีหวังผล” แก่ นายศรกฤษณ์ วัตตศิริ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริการงานทรัพยากรบุคคลกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงยั่งยืน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ.

ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/26546 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 มิ.ย.60
วันที่โพสต์: 15/06/2560 เวลา 10:38:48 ดูภาพสไลด์โชว์ ซีพีเอฟ รับเกียรติบัตรองค์กรสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ซีพีเอฟ รับเกียรติบัตรองค์กรสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ โครงการ “มิติใหม่สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ"ส่งผลให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ (ขวา)ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบเกียรติบัตรองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 ในโครงการ “มิติใหม่สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ (งานคนไทยขอมือหน่อย) : Good Society Expo : เทศกาลทำดีหวังผล” แก่ นายศรกฤษณ์ วัตตศิริ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริการงานทรัพยากรบุคคลกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงยั่งยืน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ. ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/26546

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...