กลุ่มทรู ชวนสนับสนุนผลงานศิลปะบนแก้วกาแฟ

แสดงความคิดเห็น

กลุ่มทรู ชวนสนับสนุนผลงานศิลปะบนแก้วกาแฟ ฝีมือน้องมูลนิธิออทิสติกไทย A Mug of Love Together Collection วาดด้วยใจ...ให้ด้วยรัก 4 ดีไซน์

ฝีมือน้องมูลนิธิออทิสติกไทย A Mug of Love Together Collection กลุ่มทรู ชวนสนับสนุนผลงานศิลปะบนแก้วกาแฟ ฝีมือน้องมูลนิธิออทิสติกไทย A Mug of Love Together Collection วาดด้วยใจ...ให้ด้วยรัก 4 ดีไซน์ สะท้อนคุณค่าการมีกันและกัน ณ ทรูช้อป และทรูสเฟียร์ สาขาที่ร่วมรายการ

กลุ่มทรู ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย ภูมิใจนำเสนอแก้วกาแฟA Mug of Love Together Collection วาดด้วยใจ...ให้ด้วยรัก – ดีไซน์พิเศษ 4 ลวดลาย ได้แก่ Caring Credible Creative และ Courageous ที่สะท้อนคุณค่าของการมีกันและกัน ผลงานสร้างสรรค์จากฝีมือน้องทิว - นายวัชรพล ดอชนะ น้องเกม – นายสัณฑกร ชาติพาณิชย์ น้องเจเจ – นายเจตนิพิฐ เนียมประเสริฐ และน้องกาญจน์ – นายวีรโชติ เกสรบัว ซึ่งได้ผ่านหลักสูตรศิลปะบำบัดของศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน True Autistic Thai Center จนสามารถดึงศักยภาพและพรสวรรค์ที่แฝงเร้นของเด็กออทิสติกมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่โดดเด่น ผู้สนใจสามารถหาซื้อ A Mug of Love Together Collection ได้ในราคาใบละ 199 บาท ณ ทรูช้อป และทรูสเฟียร์ สาขาที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ ยังมีแก้วกาแฟทรูคอฟฟี่ A Mug of Loveคอลเล็กชันแรกกลับมาจำหน่ายอีกครั้งในราคาใบละ 199 บาท ณ ทรูคอฟฟี่ 50 สาขาทั่วประเทศ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้เป็นทุนการศึกษาและทุนการฝึกอาชีพแก่มูลนิธิออทิสติกไทย

การเปิดจำหน่ายแก้วกาแฟทั้ง 2 รุ่นนี้ มุ่งเน้นสนับสนุนการนำศิลปะมาเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงจิตใจคนให้เข้าถึงเด็กออทิสติก เพราะศิลปะเป็นเสมือนสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้ โดยที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทยและคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสาร นวัตกรรม และองค์ความรู้ต่างๆ มาร่วมเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนพิการ ภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for the Vulnerable Group of People'' รวมถึงร่วมสนับสนุนโครงการที่หลากหลาย พัฒนาศักยภาพ โอกาสทางการศึกษา การฝึกอาชีพ สร้างความรู้ความสามารถ ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มคนพิการ ให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ทัดเทียมบุคคลธรรมดา

ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/26090 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 02 มิ.ย.60
วันที่โพสต์: 6/06/2560 เวลา 10:41:28 ดูภาพสไลด์โชว์ กลุ่มทรู ชวนสนับสนุนผลงานศิลปะบนแก้วกาแฟ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กลุ่มทรู ชวนสนับสนุนผลงานศิลปะบนแก้วกาแฟ ฝีมือน้องมูลนิธิออทิสติกไทย A Mug of Love Together Collection วาดด้วยใจ...ให้ด้วยรัก 4 ดีไซน์ ฝีมือน้องมูลนิธิออทิสติกไทย A Mug of Love Together Collection กลุ่มทรู ชวนสนับสนุนผลงานศิลปะบนแก้วกาแฟ ฝีมือน้องมูลนิธิออทิสติกไทย A Mug of Love Together Collection วาดด้วยใจ...ให้ด้วยรัก 4 ดีไซน์ สะท้อนคุณค่าการมีกันและกัน ณ ทรูช้อป และทรูสเฟียร์ สาขาที่ร่วมรายการ กลุ่มทรู ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย ภูมิใจนำเสนอแก้วกาแฟA Mug of Love Together Collection วาดด้วยใจ...ให้ด้วยรัก – ดีไซน์พิเศษ 4 ลวดลาย ได้แก่ Caring Credible Creative และ Courageous ที่สะท้อนคุณค่าของการมีกันและกัน ผลงานสร้างสรรค์จากฝีมือน้องทิว - นายวัชรพล ดอชนะ น้องเกม – นายสัณฑกร ชาติพาณิชย์ น้องเจเจ – นายเจตนิพิฐ เนียมประเสริฐ และน้องกาญจน์ – นายวีรโชติ เกสรบัว ซึ่งได้ผ่านหลักสูตรศิลปะบำบัดของศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน True Autistic Thai Center จนสามารถดึงศักยภาพและพรสวรรค์ที่แฝงเร้นของเด็กออทิสติกมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่โดดเด่น ผู้สนใจสามารถหาซื้อ A Mug of Love Together Collection ได้ในราคาใบละ 199 บาท ณ ทรูช้อป และทรูสเฟียร์ สาขาที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ ยังมีแก้วกาแฟทรูคอฟฟี่ A Mug of Loveคอลเล็กชันแรกกลับมาจำหน่ายอีกครั้งในราคาใบละ 199 บาท ณ ทรูคอฟฟี่ 50 สาขาทั่วประเทศ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้เป็นทุนการศึกษาและทุนการฝึกอาชีพแก่มูลนิธิออทิสติกไทย การเปิดจำหน่ายแก้วกาแฟทั้ง 2 รุ่นนี้ มุ่งเน้นสนับสนุนการนำศิลปะมาเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงจิตใจคนให้เข้าถึงเด็กออทิสติก เพราะศิลปะเป็นเสมือนสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้ โดยที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทยและคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสาร นวัตกรรม และองค์ความรู้ต่างๆ มาร่วมเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนพิการ ภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for the Vulnerable Group of People'' รวมถึงร่วมสนับสนุนโครงการที่หลากหลาย พัฒนาศักยภาพ โอกาสทางการศึกษา การฝึกอาชีพ สร้างความรู้ความสามารถ ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มคนพิการ ให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ทัดเทียมบุคคลธรรมดา ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/26090

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...