บริจาคเงินสร้างอาคารผู้ป่วยหลังคาแดง

แสดงความคิดเห็น

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ปัจจุบันบ้านเราผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยสมองระบบประสาทในผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นเช่นกัน ทำให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แออัดคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย ที่ให้บริการประชาชนที่ป่วยด้วยโรคจิตเวช โรคสมองระบบประสาท และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ปัจจุบันพบว่าประชาชนที่เข้ามารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ครอบครัวขัดสน มีแนวโน้มจะถูกญาติทอดทิ้งให้อยู่ที่โรงพยาบาล หรือกลายเป็นคนเร่ร่อน เพราะคนรอบข้างไม่เข้าใจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ

ทางโรงพยาบาลมีกิจกรรมให้ผู้ป่วยได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง จนสามารถออกไปประกอบอาชีพหารายได้ และสามารถดูแลตนเองไม่เป็นภาระให้กับคนในครอบครัว ตึกแห่งนี้เป็นกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ อย่างการสอนทำดอกไม้จันทน์ ล้างรถ ซักรีด และงานศิลปะ ผู้ป่วยไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้ฝึกฝนแต่ยังสามารถนำผลงานมาวางขายสร้างรายได้อีกด้วย

แต่เนื่องจากโรงพยาบาลเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี ทำให้อาคารผู้ป่วยในโรคสมองระบบประสาท และจิตเวชสูงอายุ มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่พอต่อการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องสร้างอาคารผู้ป่วยอีก1หลัง

สำหรับประชาชน หรือผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนบริจาคเงินสร้างอาคารเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ และฝึกอาชีพผู้ป่วยจิตเวช ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองสานเลขบัญชี 151-0-87327-4 หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-442-2542, 02-442-2500 ต่อ 59297, 59298

ขอบคุณ... https://goo.gl/Wfnjk0 (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: news.ch7.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 15/03/2560 เวลา 10:34:55 ดูภาพสไลด์โชว์ บริจาคเงินสร้างอาคารผู้ป่วยหลังคาแดง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปัจจุบันบ้านเราผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยสมองระบบประสาทในผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นเช่นกัน ทำให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แออัดคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย ที่ให้บริการประชาชนที่ป่วยด้วยโรคจิตเวช โรคสมองระบบประสาท และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ปัจจุบันพบว่าประชาชนที่เข้ามารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ครอบครัวขัดสน มีแนวโน้มจะถูกญาติทอดทิ้งให้อยู่ที่โรงพยาบาล หรือกลายเป็นคนเร่ร่อน เพราะคนรอบข้างไม่เข้าใจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ ทางโรงพยาบาลมีกิจกรรมให้ผู้ป่วยได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง จนสามารถออกไปประกอบอาชีพหารายได้ และสามารถดูแลตนเองไม่เป็นภาระให้กับคนในครอบครัว ตึกแห่งนี้เป็นกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ อย่างการสอนทำดอกไม้จันทน์ ล้างรถ ซักรีด และงานศิลปะ ผู้ป่วยไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้ฝึกฝนแต่ยังสามารถนำผลงานมาวางขายสร้างรายได้อีกด้วย แต่เนื่องจากโรงพยาบาลเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี ทำให้อาคารผู้ป่วยในโรคสมองระบบประสาท และจิตเวชสูงอายุ มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่พอต่อการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องสร้างอาคารผู้ป่วยอีก1หลัง สำหรับประชาชน หรือผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนบริจาคเงินสร้างอาคารเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ และฝึกอาชีพผู้ป่วยจิตเวช ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองสานเลขบัญชี 151-0-87327-4 หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-442-2542, 02-442-2500 ต่อ 59297, 59298 ขอบคุณ... https://goo.gl/Wfnjk0

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...