กฟน.มอบเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการ กฟน.

กฟน. เดินหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับทุกภาคส่วนของสังคม โดยมอบเงินสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการฝึกงานแก่ผู้พิการ ปี 2560 กว่า 3 ล้านบาท เพื่อนำไปฝึกอาชีพผู้พิการให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. เดินหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พร้อมทั้งตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ และปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ.2556

โดยปีนี้ (60) นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการ กฟน. ได้เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการฝึกงานแก่ผู้พิการ จำนวน 3 ล้าน 7 แสน 2 หมื่น 3 พันบาท ให้แก่ นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำไปดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้พิการสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

นับว่า กฟน. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่สนับสนุนส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ โดยที่ผ่านมา ได้ดำเนินการรับผู้พิการเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม รวมถึงได้จัดพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและครอบครัวเข้ามาจำหน่ายสินค้าหรือบริการภายในบริเวณที่ทำการ และให้ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เข้ามาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อร่วมสนับสนุนให้ผู้พิการและครอบครัวได้มีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการ กฟน. นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการ กฟน. ได้เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการฝึกงานแก่ผู้พิการ

กฟน. เดินหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับทุกภาคส่วนของสังคม โดยมอบเงินสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการฝึกงานแก่ผู้พิการ

ขอบคุณ... http://news.voicetv.co.th/business/468699.html

ที่มา: news.voicetv.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 9/03/2560 เวลา 11:24:18 ดูภาพสไลด์โชว์ กฟน.มอบเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการ กฟน. กฟน. เดินหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับทุกภาคส่วนของสังคม โดยมอบเงินสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการฝึกงานแก่ผู้พิการ ปี 2560 กว่า 3 ล้านบาท เพื่อนำไปฝึกอาชีพผู้พิการให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. เดินหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พร้อมทั้งตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ และปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ.2556 โดยปีนี้ (60) นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการ กฟน. ได้เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการฝึกงานแก่ผู้พิการ จำนวน 3 ล้าน 7 แสน 2 หมื่น 3 พันบาท ให้แก่ นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำไปดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้พิการสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน นับว่า กฟน. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่สนับสนุนส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ โดยที่ผ่านมา ได้ดำเนินการรับผู้พิการเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม รวมถึงได้จัดพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและครอบครัวเข้ามาจำหน่ายสินค้าหรือบริการภายในบริเวณที่ทำการ และให้ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เข้ามาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อร่วมสนับสนุนให้ผู้พิการและครอบครัวได้มีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการ กฟน. นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการ กฟน. ได้เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการฝึกงานแก่ผู้พิการ กฟน. เดินหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับทุกภาคส่วนของสังคม โดยมอบเงินสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการฝึกงานแก่ผู้พิการ ขอบคุณ... http://news.voicetv.co.th/business/468699.html

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...