การปรับพฤติกรรมเรื่องเพศกับเด็กออทิสติก

แสดงความคิดเห็น

บุคคลออทิสติกมีขีดการรับรู้และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ค่อนข้างจำกัด เพราะจะมีความบกพร่องเรื่องของ เวลา บุคคล และสถานที่ ซึ่งเด็กออทิสติกไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์นี้ได้ บางครั้งการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆจึงดูไม่เหมาะสม เรื่องเพศก็เช่นกัน เด็กออทิสติกบางรายไม่ได้รับการฝึกฝนมาก็อาจแสดงออกทางเพศอย่างไม่เหมาะสม เช่น อาจจะควักอวัยวะเพศออกมาในที่สาธารณะบ้าง หรือกับบุคคลแปลกหน้าบ้างหรือทำ Masterbration ตาม บริเวณต่างๆภายในบ้านบ้าง ผู้ปกครองจึงมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมดังกล่าว ผู้ปกครองบางคนอาจจะ ดุด่า หรือสั่งห้ามแบบทันทีซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวก็จะหยุดเพียงชั่วคราวเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้หายไปทั้งหมดเพราะอาจเกิดขึ้นมาเป็นระยะๆและจะไม่หายไปในทันที เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กในช่วงวัยนี้มีความต้องการทางเพศอันเนื่องมาจากวัย ที่กำลังเจริญพันธุ์เพียงแต่การแสดงออกของเด็กนั้นมีการแสดงออกอย่างไม่ เหมาะสมเท่านั้นเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวนั้นต้องอาศัยเวลาและการสังเกต เช่น ทำเวลาใด สถานที่ใด หรือกับอะไรที่เป็นลักษณะเฉพาะหรือไม่(ให้จดเป็นแบบบันทึกประจำวัน) การห้ามเด็กไม่ให้มีพฤติกรรมดังกล่าวโดยทันทีนั้นอาจจะระงับได้ชั่วคราว ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง การแก้ปัญหาที่ถูกนั้นควรที่จะให้เด็กทำกิจกรรมอย่างอื่นทดแทนคือเป็นการ เปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศและสร้างกิจกรรมอย่างอื่นมาแทน ซึ่งจะเป็นการเผาผลาญพลังงานที่มีอยู่ไปในลักษณะเชิงบวกมากขึ้น เช่น ถ้าผู้ปกครองรู้ว่าเวลาที่บุตรจะทำ Masterbration ในเวลาใด ก็ให้สร้างกิจกรรมในตารางการฝึกเช่น การออกกำลังกาย การวิ่ง มาทดแทน ในเวลานั้นๆที่เพิ่มจากตารางการฝึก และให้รางวัลเป็นสิ่งเร้า เป็นต้น แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านออทิสติกหลายท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธกับพฤติกรรมทางเพศดังกล่าว เพราะจะมีลักษณะพัฒนาการไปตามวัย แต่ความสำคัญคือการให้เด็กได้แสดงออกอย่างถูกที่ เช่น เมื่อเด็กไม่สามารถทำกิจกรรมอื่นมาแทนใดใดได้เลย หรือไม่สามารถที่จะหยุดการ Masterbration ได้ ก็ให้ทำได้ แต่ต้องทำในห้องน้ำหรือในห้องส่วนตัว เป็นต้น

ขอบคุณ... http://www.gotoknow.org/posts/532331

ที่มา: GotoKnowออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 10/04/2556 เวลา 03:08:41

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บุคคลออทิสติกมีขีดการรับรู้และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ค่อนข้างจำกัด เพราะจะมีความบกพร่องเรื่องของ เวลา บุคคล และสถานที่ ซึ่งเด็กออทิสติกไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์นี้ได้ บางครั้งการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆจึงดูไม่เหมาะสม เรื่องเพศก็เช่นกัน เด็กออทิสติกบางรายไม่ได้รับการฝึกฝนมาก็อาจแสดงออกทางเพศอย่างไม่เหมาะสม เช่น อาจจะควักอวัยวะเพศออกมาในที่สาธารณะบ้าง หรือกับบุคคลแปลกหน้าบ้างหรือทำ Masterbration ตาม บริเวณต่างๆภายในบ้านบ้าง ผู้ปกครองจึงมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมดังกล่าว ผู้ปกครองบางคนอาจจะ ดุด่า หรือสั่งห้ามแบบทันทีซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวก็จะหยุดเพียงชั่วคราวเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้หายไปทั้งหมดเพราะอาจเกิดขึ้นมาเป็นระยะๆและจะไม่หายไปในทันที เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กในช่วงวัยนี้มีความต้องการทางเพศอันเนื่องมาจากวัย ที่กำลังเจริญพันธุ์เพียงแต่การแสดงออกของเด็กนั้นมีการแสดงออกอย่างไม่ เหมาะสมเท่านั้นเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวนั้นต้องอาศัยเวลาและการสังเกต เช่น ทำเวลาใด สถานที่ใด หรือกับอะไรที่เป็นลักษณะเฉพาะหรือไม่(ให้จดเป็นแบบบันทึกประจำวัน) การห้ามเด็กไม่ให้มีพฤติกรรมดังกล่าวโดยทันทีนั้นอาจจะระงับได้ชั่วคราว ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง การแก้ปัญหาที่ถูกนั้นควรที่จะให้เด็กทำกิจกรรมอย่างอื่นทดแทนคือเป็นการ เปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศและสร้างกิจกรรมอย่างอื่นมาแทน ซึ่งจะเป็นการเผาผลาญพลังงานที่มีอยู่ไปในลักษณะเชิงบวกมากขึ้น เช่น ถ้าผู้ปกครองรู้ว่าเวลาที่บุตรจะทำ Masterbration ในเวลาใด ก็ให้สร้างกิจกรรมในตารางการฝึกเช่น การออกกำลังกาย การวิ่ง มาทดแทน ในเวลานั้นๆที่เพิ่มจากตารางการฝึก และให้รางวัลเป็นสิ่งเร้า เป็นต้น แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านออทิสติกหลายท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธกับพฤติกรรมทางเพศดังกล่าว เพราะจะมีลักษณะพัฒนาการไปตามวัย แต่ความสำคัญคือการให้เด็กได้แสดงออกอย่างถูกที่ เช่น เมื่อเด็กไม่สามารถทำกิจกรรมอื่นมาแทนใดใดได้เลย หรือไม่สามารถที่จะหยุดการ Masterbration ได้ ก็ให้ทำได้ แต่ต้องทำในห้องน้ำหรือในห้องส่วนตัว เป็นต้น ขอบคุณ... http://www.gotoknow.org/posts/532331

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...