คมนาคมเล็งใช้'ตั๋วพิเศษ' ช่วยคนจน แทนรถไฟ-เมล์ฟรี

แสดงความคิดเห็น

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

รมว.คมนาคม เผยเตรียมจัดทำตั๋วโดยสารพิเศษเพื่อผู้มีรายได้น้อย ใช้เป็นส่วนลดค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟ แทนมาตรการรถเมล์-รถไฟฟรี ที่จะหมดอายุสิ้นเดือน ก.ย.นี้ โดยจะครอบคลุมไปถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาคนชราและผู้พิการ...

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 56 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมจัดทำตั๋วโดยสารพิเศษ เพื่อให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย นำไปใช้เป็นส่วนลดค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟ แทนการออกมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้วยการให้บริการรถเมล์และรถไฟฟรี เหมือนในปัจจุบัน เนื่องจากระบบตั๋วฟรียังไม่ใช่ระบบที่เหมาะสม เพราะไม่ได้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง และยังมีผู้มีรายได้บางส่วนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งหลังดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จ จะไม่มีการต่ออายุบริการรถเมล์และรถไฟฟรีอีก

นายชัชชาติ กล่าวว่า การจัดทำตั๋วโดยสารพิเศษดังกล่าว จะนำไปรวมกับระบบตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในขณะนี้ด้วย โดยจะครอบคลุมไปถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คนชรา และผู้พิการคาดว่าระบบตั๋วร่วมจะนำมาใช้ได้เต็มรูปแบบในปี2557

สำหรับกลุ่มผู้มีสิทธิ์ได้รับตั๋วโดยสารพิเศษนั้น รมว.คมนาคม กล่าวว่า จะต้องหารือรายละเอียดเพื่อกำหนดระดับรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่จะสามารถใช้สิทธิ์ตั๋วโดยสารราคาพิเศษก่อน ขณะเดียวกัน ต้องกำหนดอัตราส่วนลดค่าโดยสารที่เหมาะสมว่า ควรอยู่ที่ระดับใด โดยจะต้องศึกษาและเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาก่อนที่มาตรการต่ออายุรถเมล์และรถไฟฟรี ครั้งที่ 12 จะหมดอายุในวันที่ 30 ก.ย. 2556 นี้.

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/eco/336235 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 2/04/2556 เวลา 04:12:44 ดูภาพสไลด์โชว์ คมนาคมเล็งใช้'ตั๋วพิเศษ' ช่วยคนจน แทนรถไฟ-เมล์ฟรี

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รมว.คมนาคม เผยเตรียมจัดทำตั๋วโดยสารพิเศษเพื่อผู้มีรายได้น้อย ใช้เป็นส่วนลดค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟ แทนมาตรการรถเมล์-รถไฟฟรี ที่จะหมดอายุสิ้นเดือน ก.ย.นี้ โดยจะครอบคลุมไปถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาคนชราและผู้พิการ... เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 56 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมจัดทำตั๋วโดยสารพิเศษ เพื่อให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย นำไปใช้เป็นส่วนลดค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟ แทนการออกมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้วยการให้บริการรถเมล์และรถไฟฟรี เหมือนในปัจจุบัน เนื่องจากระบบตั๋วฟรียังไม่ใช่ระบบที่เหมาะสม เพราะไม่ได้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง และยังมีผู้มีรายได้บางส่วนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งหลังดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จ จะไม่มีการต่ออายุบริการรถเมล์และรถไฟฟรีอีก นายชัชชาติ กล่าวว่า การจัดทำตั๋วโดยสารพิเศษดังกล่าว จะนำไปรวมกับระบบตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในขณะนี้ด้วย โดยจะครอบคลุมไปถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คนชรา และผู้พิการคาดว่าระบบตั๋วร่วมจะนำมาใช้ได้เต็มรูปแบบในปี2557 สำหรับกลุ่มผู้มีสิทธิ์ได้รับตั๋วโดยสารพิเศษนั้น รมว.คมนาคม กล่าวว่า จะต้องหารือรายละเอียดเพื่อกำหนดระดับรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่จะสามารถใช้สิทธิ์ตั๋วโดยสารราคาพิเศษก่อน ขณะเดียวกัน ต้องกำหนดอัตราส่วนลดค่าโดยสารที่เหมาะสมว่า ควรอยู่ที่ระดับใด โดยจะต้องศึกษาและเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาก่อนที่มาตรการต่ออายุรถเมล์และรถไฟฟรี ครั้งที่ 12 จะหมดอายุในวันที่ 30 ก.ย. 2556 นี้. ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/eco/336235

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...