เผย"บางแค"รับเบี้ยผู้พิการมากสุด สพส.จัดงบฯ200ล้านช่วย-จ้างเป็น"อาสาสมัคร"

แสดงความคิดเห็น

นายจรูญ มีธนาถาวร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่าในปีงบประมาณพ.ศ.2556 มีผู้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ที่ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต รวมทั้งสิ้น 46,340 ราย คิดเป็นเงิน 278,040,000 บาท รัฐบาลจัดสรรงบฯ อุดหนุนให้กทม.แล้ว 226,488,000 บาท เหลือ 51,552,000 บาท จะใช้งบฯกทม.จัดสรรเอง เริ่มทยอยจ่ายไปแล้วตั้งแต่เดือน ก.ย. 2555 โดยได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 500 บาท ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน

ใน ปี 2556 เขตที่มีผู้รับเบี้ยความพิการ สูงสุด 5 อันดับ 5 แรก คือ 1.บางแค 1,670 ราย ใช้งบฯ 835,000 บาท 2.สายไหม 1,565 ราย ใช้งบฯ 782,500 บาท 3.หนองแขม 1,515 ราย ใช้งบฯ 757,500 บาท 4.บางเขน 1,386 ราย ใช้งบฯ 693,000 บาท และ 5.บางซื่อ 1,348 ราย ใช้งบฯ 674,000 บาท

นอกจากนี้ สพส.ได้จ้างคนพิการเป็นอาสาสมัครในสำนักงานเขต 50 เขต เขตละ 1 คน โดยไม่จำกัดวุฒิและเพศ ให้ค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 300 บาท โดยใช้งบฯ 5.4 ล้านบาท ขณะเดียวกันในปีนี้จะจัดกิจกรรมให้คนพิการมากขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพและการ จ้างงาน ให้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนะนำช่องทางติดต่อกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนออกไปพบปะพูดคุยและส่งเสริมการทำอาชีพสำหรับผู้พิการด้วย โดยปีงบฯ 2556 มี 40 คน 40 เขต เป็นชาย 19 คน หญิง 21 คน ยกเว้น 10 เขต ที่ยังไม่จ้างผู้พิการ ได้แก่ คลองเตย คลองสามวา บางกะปิ บางคอแหลม ดินแดง สะพานสูง สายไหม สัมพันธวงศ์ ดุสิต และบางบอน

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNVEk1TURNMU5nPT0=&sectionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBeE15MHdNeTB5T1E9PQ== (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 30/03/2556 เวลา 01:41:07

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายจรูญ มีธนาถาวร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่าในปีงบประมาณพ.ศ.2556 มีผู้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ที่ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต รวมทั้งสิ้น 46,340 ราย คิดเป็นเงิน 278,040,000 บาท รัฐบาลจัดสรรงบฯ อุดหนุนให้กทม.แล้ว 226,488,000 บาท เหลือ 51,552,000 บาท จะใช้งบฯกทม.จัดสรรเอง เริ่มทยอยจ่ายไปแล้วตั้งแต่เดือน ก.ย. 2555 โดยได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 500 บาท ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน ใน ปี 2556 เขตที่มีผู้รับเบี้ยความพิการ สูงสุด 5 อันดับ 5 แรก คือ 1.บางแค 1,670 ราย ใช้งบฯ 835,000 บาท 2.สายไหม 1,565 ราย ใช้งบฯ 782,500 บาท 3.หนองแขม 1,515 ราย ใช้งบฯ 757,500 บาท 4.บางเขน 1,386 ราย ใช้งบฯ 693,000 บาท และ 5.บางซื่อ 1,348 ราย ใช้งบฯ 674,000 บาท นอกจากนี้ สพส.ได้จ้างคนพิการเป็นอาสาสมัครในสำนักงานเขต 50 เขต เขตละ 1 คน โดยไม่จำกัดวุฒิและเพศ ให้ค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 300 บาท โดยใช้งบฯ 5.4 ล้านบาท ขณะเดียวกันในปีนี้จะจัดกิจกรรมให้คนพิการมากขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพและการ จ้างงาน ให้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนะนำช่องทางติดต่อกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนออกไปพบปะพูดคุยและส่งเสริมการทำอาชีพสำหรับผู้พิการด้วย โดยปีงบฯ 2556 มี 40 คน 40 เขต เป็นชาย 19 คน หญิง 21 คน ยกเว้น 10 เขต ที่ยังไม่จ้างผู้พิการ ได้แก่ คลองเตย คลองสามวา บางกะปิ บางคอแหลม ดินแดง สะพานสูง สายไหม สัมพันธวงศ์ ดุสิต และบางบอน ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNVEk1TURNMU5nPT0=§ionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBeE15MHdNeTB5T1E9PQ==

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...