เดิน-วิ่ง "ช่วยผู้พิการ" "ตาเลือนราง" ไทยนับวันจะเป็นมาก!

แสดงความคิดเห็น

สื่อประชาสัมพันธ์ คนวิ่งออกกำลังกาย

การ’พิการทางการมองเห็น“ เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่มิใช่เรื่องเล็ก ซึ่งข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุไว้ว่า ณ วันที่ 31 ก.ค. 2555 ในไทยมีผู้พิการทางการมองเห็น เฉพาะที่จดทะเบียนคนพิการ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 21,371 คน รวมเป็น 143,630 คน และมาถึงวันนี้ปีนี้ตัวเลขก็คงเพิ่มขึ้นอีก เพราะพฤติกรรมชีวิตในยุคปัจจุบันมีหลาย ๆ อย่างที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอันตรายต่อดวงตา

ความพิการทางการมองเห็นนั้น สร้างทั้งความทุกข์และความลำบากในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการและครอบครัว และยังส่งผลกระทบถึงเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ พิการทางการมองเห็นนั้นมีหลายรูปแบบและ “สายตาเลือนราง” นี่ก็เป็นแบบหนึ่ง!! ทั้งนี้ คนที่พิการทางการมองเห็นในรูปแบบ ’สายตาเลือนราง“ ส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะดวงตาเหมือนคนปกติทั่วไป คนอื่น ๆ มักจะมองไม่เห็นว่าผิดปกติ แต่จริง ๆ แล้ว มีการสูญเสียการมองเห็นบางส่วน เช่น เห็นภาพพร่ามัวถาวร มองไม่เห็นตรงกลางภาพเหมือนมีอะไรมาบัง มองเห็นแค่ตรงกลางแต่ไม่เห็นด้านข้างและด้านบนด้านล่างเหมือนคนปกติและอื่นๆซึ่งความพิการแบบนี้สามารถจะเกิดได้ในทุกช่วงวัย

ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ สามารถจะพิการ “สายตาเลือนราง” ได้ ซึ่งสาเหตุก็มีหลายอย่าง เช่น จากพันธุกรรม, โรคตา (ต้อกระจก ต้อหิน เบาหวานขึ้นจอตา จอประสาทตาเสื่อม), อุบัติเหตุ หรือจากโรคอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการมองเห็น ซึ่ง ผู้ที่พิการสายตาเลือนรางในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

กับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เมื่อเกิดภาวะการมองเห็นผิดปกติ หากพ่อแม่รู้วิธีเลี้ยงดูลูกในลักษณะที่เป็นการกระตุ้นร่างกายและพัฒนาการการมองเห็น ก็มีโอกาสลดอัตราการตาบอดให้คงสภาพเพียงสายตาเลือนราง แต่ถ้าพ่อแม่ขาดกำลังใจหรือไม่รู้วิธีเลี้ยงดูที่ถูกต้อง ก็จะทำให้การมองเห็นของเด็กลดลงเรื่อย ๆ และอาจเกิดความพิการซ้อนด้วย สำหรับผู้ที่สูญเสียการมองเห็นในภายหลัง มักจะมีปัญหาในการปรับตัว ต้องออกจากงาน อยู่แต่ภายในบ้าน ขาดสังคม เกิดปัญหาสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายตามมา ซึ่ง 2 กลุ่มหลังนี้น่าเป็นห่วงมาก

ส่วนผู้พิการสายตาเลือนรางก็ใช่ว่าไม่น่าเป็นห่วง เพราะมักประสบปัญหาในการดำรงชีวิต ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยการมองเห็น และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการสายตาเลือนราง เนื่องจากมีราคาสูงเช่นแว่นตาสำหรับคนสายตาเลือนรางอุปกรณ์ขยายภาพในการอ่านเป็นต้น

ในปี 2553 ได้มีการรวมกลุ่มกันของผู้พิการสายตาเลือนรางเพื่อจัดตั้ง “สมาคมคนสายตาเลือนราง” เพื่อเป็นศูนย์กลางของคนสายตาเลือนราง ในการส่งเสริม ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาศักยภาพของคนสายตาเลือนราง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดาได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดตั้งที่ทำการและให้คำปรึกษาแก่ทางสมาคมฯ

มาถึงปี 2556 นี้ โครงการหลักที่ทางสมาคมคนสายตาเลือนรางมีเป้าหมายจะดำเนินการให้สำเร็จ คือ 1.จัดตั้ง ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการทางการมองเห็น อายุ 0-6 ปี และ 2.จัดตั้ง ศูนย์บริการคนสายตาเลือนรางถาวรแบบครบวงจร อย่างไรก็ตาม แม้ทางสมาคมฯจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานองค์กรและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนหนึ่งแต่ก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆอีกจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2556 นี้ เวลา 05.00-10.00 น. ณ บิ๊กซี ราชดำริ ทางบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะร่วมกับมูลนิธิราชสุดา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมคนสายตาเลือนราง จัดกิจกรรม ’มูลนิธิราชสุดา-บิ๊กซี เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อคนพิการสายตาเลือนราง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี“ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ที่สมาคมคนสายตาเลือนราง, สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ค่าสมัครคนละ 250 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมตรวจสอบและสอบถามได้ที่ โทร.0-2655-0666 ต่อ7227และ4100หรือทาง http://www.facebook.com/bigcsupercenter (ขนาดไฟล์: 0 )

’กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการสายตาเลือนรางในสังคมไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิราชสุดา เพื่อเป็นทุนการดำเนินงานของสมาคมคนสายตาเลือนรางต่อไป“...ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กุฎาธาร นาควิโรจน์ ระบุ พร้อมทั้งบอกอีกว่า...ในงานนี้ยังจะมีการให้คำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพดวงตาและการรักษาสุขภาพร่างกายด้วย

’สายตาเลือนราง“ ในไทยเป็นกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ’อย่าประมาท-อย่าละเลย“ ดูแลดวงตากันให้ดี ๆ และไปเดิน-วิ่งเพื่อช่วยคนอื่นด้วย...ก็จะยิ่งดี!!!.

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/article/223/190299 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 14/03/2556 เวลา 04:16:00 ดูภาพสไลด์โชว์ เดิน-วิ่ง "ช่วยผู้พิการ" "ตาเลือนราง" ไทยนับวันจะเป็นมาก!

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สื่อประชาสัมพันธ์ คนวิ่งออกกำลังกาย การ’พิการทางการมองเห็น“ เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่มิใช่เรื่องเล็ก ซึ่งข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุไว้ว่า ณ วันที่ 31 ก.ค. 2555 ในไทยมีผู้พิการทางการมองเห็น เฉพาะที่จดทะเบียนคนพิการ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 21,371 คน รวมเป็น 143,630 คน และมาถึงวันนี้ปีนี้ตัวเลขก็คงเพิ่มขึ้นอีก เพราะพฤติกรรมชีวิตในยุคปัจจุบันมีหลาย ๆ อย่างที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอันตรายต่อดวงตา ความพิการทางการมองเห็นนั้น สร้างทั้งความทุกข์และความลำบากในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการและครอบครัว และยังส่งผลกระทบถึงเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ พิการทางการมองเห็นนั้นมีหลายรูปแบบและ “สายตาเลือนราง” นี่ก็เป็นแบบหนึ่ง!! ทั้งนี้ คนที่พิการทางการมองเห็นในรูปแบบ ’สายตาเลือนราง“ ส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะดวงตาเหมือนคนปกติทั่วไป คนอื่น ๆ มักจะมองไม่เห็นว่าผิดปกติ แต่จริง ๆ แล้ว มีการสูญเสียการมองเห็นบางส่วน เช่น เห็นภาพพร่ามัวถาวร มองไม่เห็นตรงกลางภาพเหมือนมีอะไรมาบัง มองเห็นแค่ตรงกลางแต่ไม่เห็นด้านข้างและด้านบนด้านล่างเหมือนคนปกติและอื่นๆซึ่งความพิการแบบนี้สามารถจะเกิดได้ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ สามารถจะพิการ “สายตาเลือนราง” ได้ ซึ่งสาเหตุก็มีหลายอย่าง เช่น จากพันธุกรรม, โรคตา (ต้อกระจก ต้อหิน เบาหวานขึ้นจอตา จอประสาทตาเสื่อม), อุบัติเหตุ หรือจากโรคอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการมองเห็น ซึ่ง ผู้ที่พิการสายตาเลือนรางในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี กับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เมื่อเกิดภาวะการมองเห็นผิดปกติ หากพ่อแม่รู้วิธีเลี้ยงดูลูกในลักษณะที่เป็นการกระตุ้นร่างกายและพัฒนาการการมองเห็น ก็มีโอกาสลดอัตราการตาบอดให้คงสภาพเพียงสายตาเลือนราง แต่ถ้าพ่อแม่ขาดกำลังใจหรือไม่รู้วิธีเลี้ยงดูที่ถูกต้อง ก็จะทำให้การมองเห็นของเด็กลดลงเรื่อย ๆ และอาจเกิดความพิการซ้อนด้วย สำหรับผู้ที่สูญเสียการมองเห็นในภายหลัง มักจะมีปัญหาในการปรับตัว ต้องออกจากงาน อยู่แต่ภายในบ้าน ขาดสังคม เกิดปัญหาสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายตามมา ซึ่ง 2 กลุ่มหลังนี้น่าเป็นห่วงมาก ส่วนผู้พิการสายตาเลือนรางก็ใช่ว่าไม่น่าเป็นห่วง เพราะมักประสบปัญหาในการดำรงชีวิต ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยการมองเห็น และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการสายตาเลือนราง เนื่องจากมีราคาสูงเช่นแว่นตาสำหรับคนสายตาเลือนรางอุปกรณ์ขยายภาพในการอ่านเป็นต้น ในปี 2553 ได้มีการรวมกลุ่มกันของผู้พิการสายตาเลือนรางเพื่อจัดตั้ง “สมาคมคนสายตาเลือนราง” เพื่อเป็นศูนย์กลางของคนสายตาเลือนราง ในการส่งเสริม ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาศักยภาพของคนสายตาเลือนราง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดาได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดตั้งที่ทำการและให้คำปรึกษาแก่ทางสมาคมฯ มาถึงปี 2556 นี้ โครงการหลักที่ทางสมาคมคนสายตาเลือนรางมีเป้าหมายจะดำเนินการให้สำเร็จ คือ 1.จัดตั้ง ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการทางการมองเห็น อายุ 0-6 ปี และ 2.จัดตั้ง ศูนย์บริการคนสายตาเลือนรางถาวรแบบครบวงจร อย่างไรก็ตาม แม้ทางสมาคมฯจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานองค์กรและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนหนึ่งแต่ก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2556 นี้ เวลา 05.00-10.00 น. ณ บิ๊กซี ราชดำริ ทางบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะร่วมกับมูลนิธิราชสุดา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมคนสายตาเลือนราง จัดกิจกรรม ’มูลนิธิราชสุดา-บิ๊กซี เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อคนพิการสายตาเลือนราง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี“ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ที่สมาคมคนสายตาเลือนราง, สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ค่าสมัครคนละ 250 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมตรวจสอบและสอบถามได้ที่ โทร.0-2655-0666 ต่อ7227และ4100หรือทาง http://www.facebook.com/bigcsupercenter ’กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการสายตาเลือนรางในสังคมไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิราชสุดา เพื่อเป็นทุนการดำเนินงานของสมาคมคนสายตาเลือนรางต่อไป“...ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กุฎาธาร นาควิโรจน์ ระบุ พร้อมทั้งบอกอีกว่า...ในงานนี้ยังจะมีการให้คำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพดวงตาและการรักษาสุขภาพร่างกายด้วย ’สายตาเลือนราง“ ในไทยเป็นกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ’อย่าประมาท-อย่าละเลย“ ดูแลดวงตากันให้ดี ๆ และไปเดิน-วิ่งเพื่อช่วยคนอื่นด้วย...ก็จะยิ่งดี!!!. ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/article/223/190299

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...