จับตาอีก 4 ปี"ชายหมู" นโยบาย10+6เพื่อคนกรุง...เพิ่มแท็กซี่เพื่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกเป็นผู้ว่า กทม.คนที่16 ปี2556 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ผู้ว่าฯ กทม. ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 3 มี.ค. คนกรุงเทพฯ ช่วยกันสร้างสถิติใหม่ให้กับทั้งผู้ชนะการเลือกตั้ง และผู้พ่ายแพ้ ด้วยคะแนนทะลุล้านทั้งสองคนม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 1,256,231 คะแนน ขณะที่ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ จากพรรคเพื่อไทย ได้ 1,077,899 คะแนน นับเป็นการทำลายสถิติครั้งล่าสุดของ นายสมัคร สุนทรเวช จากพรรคประชากรไทย ที่ได้ 1,016,096 คะแนน ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เมื่อปี 2543

ในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ประกาศชูนโยบาย 10+6 ซึ่งตรงกับหมายเลข 16 ที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประกอบด้วย 10 มาตรการเร่งด่วน ได้แก่ 1.ติดตั้งกล้องซีซีทีวี ทุกถนน ทุกซอย อีก 20,000 ตัว และติดตั้งไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงอีก 20,000 ดวง 2.ตั้งอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 3.ปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส อ่อนนุช-แบริ่ง และสะพานตากสิน-บางหว้า เหลือ 10 บาท และรถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที เหลือ 5 บาท 4.โรงรับจำนำ กทม. รับจำนำดอกเบี้ย 1 สลึง 5,000 บาทแรก 5.เพิ่มทักษะอาชีพ พร้อมสอนภาษาอังกฤษ จีน มลายู ฟรี เพื่อเพิ่มรายได้ 200,000 คน 6.ปรับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. เป็นลูกจ้างชั่วคราว เพิ่มเงินเดือน ปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท, ปวส. 10,000 บาท, ปวช. 8,600 บาท 7.เพิ่มจุดบริการพิเศษ งานทะเบียนราษฎร ณ ห้างสรรพสินค้า และขยายเวลาให้บริการถึงเวลา 22.00 น. 8.ไว-ไฟ ความเร็วสูง 4 เมกะไบก์ ฟรี 5,000 จุด 9.เพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในตรอกซอกซอย และ 10.เพิ่มแท็กซี่เพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ 100 คัน

รวมภาพสถานที่ในกรุงเทพมหานคร ส่วน 6 นโยบายหลัก คือ 1.มหานครแห่งความปลอดภัย ขยายเครือข่ายกล้องซีซีทีวี 50,000 ตัว โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายเอกชน 200,000 ตัว ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งแรก นำร่อง 10 เส้นทางริมคลอง และที่เอกชนที่ใช้สอยร่วมกัน ลานกีฬา ลานแอโรบิก ถนนเอกชน ขยายโครงการ "ชุมชนร่วมใจ ระวังภัยยาเสพติด" ให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ ตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติเร่งด่วน ป้องกัน แจ้งเตือน ลดความเสียหายจากอัคคีภัย น้ำท่วม และแผ่นดินไหว เพิ่มประสิทธิภาพดับเพลิงอาคารสูง พร้อมชุดปฏิบัติการดับเพลิงขนาดเล็กสำหรับชุมชน สร้างเพิ่ม อุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำ 6 แห่ง พร้อมระบบตรวจสภาพและเตือนภัยน้ำท่วม 2.มหานครแห่งความสุขเดินทางสะดวก จราจรคล่องตัว เพิ่มเส้นทางรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง โมโนเรลและไลต์เรลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทุกประเภท สร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟ ปรับปรุงถนนจุดตัดทางแยก ตรอก ซอยและทางลัด 100 สาย เพิ่มทางเลือกการเดินทางด้วยเรือโดยสาร เริ่มที่คลองภาษีเจริญ เพิ่มเส้นทางจักรยาน 30 เส้นทาง และเพิ่มจักรยานให้เช่า 10,000 คัน ปรับปรุงทางเท้าให้เรียบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสะดวกสำหรับคนพิการ เพิ่มจุดจอดและจร 4 มุมเมือง ตรวจสอบฟรี สภาพการจราจรที่เป็นปัจจุบัน บนสมาร์ตโฟน ด้านสุขภาพ ไม่ป่วยทั้งปี รับฟรี 1,000 บาท แถมตรวจสุขภาพฟรี ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร สร้างโรงพยาบาลให้ครบ 4 มุมเมือง ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน บริการสุขภาพ 24 ช.ม. อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ทุกกลุ่มอายุ ทุกพื้นที่ ขยายโครงการ อาหารร้านริมทาง สะอาดปลอดภัย มีใบรับรอง สร้างศูนย์กีฬาทันสมัยครบวงจร 4 มุมเมือง พร้อมยกระดับลานกีฬาเดิม 200 แห่ง ลานแอโรบิก 100 ลาน ทั่วทุกเขต 3.มหานครสีเขียว เพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 5,000 ไร่ พร้อม 10 สวนสาธารณะใหญ่ สร้างสวนลอยน้ำแห่งแรก สวนสุนัข หรือ "ด๊อก ปาร์ก" 4 มุมเมือง ส่งเสริมสวนบนอาคารสูง และแนวกำแพงต่อไป เพิ่มระบบจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่จัดเก็บ ขนถ่าย เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและสะอาด สร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียเพิ่ม 5 แห่ง พร้อมวางแผนขยายการบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร ปรับภูมิทัศน์ถนนสายหลัก รวมถึงนำสายไฟฟ้า ลงดิน 3 เส้นทาง และย้ายสายโทรศัพท์-เคเบิล ลงดิน สร้างห้องน้ำสาธารณะสะอาด ครอบคลุมจุดเชื่อมต่อการเดินทางและพื้นที่ท่องเที่ยว 4.มหานครแห่งการเรียนรู้ เรียนฟรี นักเรียนโรงเรียน กทม. "อิ่มท้อง สมองดี มีวินัย โตไปไม่โกง" นักเรียนโรงเรียน กทม.ภาษาอังกฤษแข็งแรง พร้อมรับประชาคมอาเซียน กวดวิชาโดยสถาบันกวดวิชาชื่อดังให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ครบทุกโรงเรียน รถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน กทม.ฟรีในพื้นที่เดินทางไม่สะดวก บริการหมวกกันน็อกสำหรับนักเรียนโรงเรียนกทม. ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ในการผลิตบัณฑิต สอนหลักสูตรต่อเนื่อง และร่วมมือกับมหา วิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มิติใหม่อีก 10 แห่ง และเพิ่มจำนวนบ้านหนังสือให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ติดตั้งไว-ไฟ ความเร็วสูง 4 เมกะไบก์ 5,000 จุดฟรี โดยเน้นในโรงเรียน ห้องสมุด สวนสาธารณะ และสถานที่อื่นๆ ของ กทม. สร้างศูนย์เยาวชนมิติใหม่เพิ่มอีก 5 แห่ง ส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการยูเนสโก้ กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก 2556 เพิ่มโรงเรียนรองรับนักเรียนความสามารถพิเศษ รวมถึงเด็กออทิสติก อีก 100 โรงเรียน 5.มหานครแห่งโอกาสของทุกคน ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น และร่วมตรวจสอบการบริหารงานของกทม. ผ่านระบบไอ-บุ๊ก ส่งเสริมความสามารถและความสนใจของคนรุ่นใหม่ ด้วยการสร้างโรงเรียนดนตรีและโรงเรียนกีฬา ศูนย์กีฬามิติใหม่ และเอ็กซ์ตรีม สปอร์ต สี่มุมเมือง เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ และยัง ดีไซเนอร์ มาร์เก็ต ทั้งถาวรและเป็นครั้งคราว สร้างตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่ เปิดเว็บไซต์เพื่อคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมช่องทางสื่อสารงานสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่ม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพ เรียนคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ จีน และมลายู ฟรี ขยายปริมาณและมูลค่าเศรษฐกิจภาคกลางคืน เช่น การขนส่งและการกระจายสินค้า และการท่องเที่ยว และ 6.มหานครแห่งอาเซียน เปิดโอกาสและส่งเสริมอาชีพในการผลิตและจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพิ่มและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ศูนย์ส่งเสริม เอสเอ็มอี อาเซียน ร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของอาเซียนและของโลก ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน จัดตั้งสภามหานครอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง กทม.และองค์กรในอาเซียน จัดทำป้ายบอกทาง แผนที่ ป้ายรถประจำทาง และจุดให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั่วกรุงเทพฯ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และให้บริการที่ประทับใจ เช่น คนขับรถแท็กซี่และรถโดยสารสาธารณะ นโยบายสำคัญที่คนกรุงเทพฯ ให้ความสนใจมาก คงหนีไม่พ้นเรื่องการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ และการแก้ปัญหาการจราจร

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ระบุว่า จะวางแผนสร้างคลองด่วน 4 เส้นทาง และจะศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างในพื้นที่อื่น เพื่อให้รองรับปริมาณฝนตกหนักเกิน 60 ถึง 100 ม.ม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1.คลองด่วนตั้งแต่ถนนรามอินทรา จากบริเวณศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกถึงคลองหลุมไผ่ การก่อสร้างเส้นนี้จะ ประกอบด้วยการสร้างเขื่อนคอนกรีต เสริมเหล็ก ยาว 8.3 ก.ม. งบ 368 ล้านบาท 2.คลองด่วนตามแนวถนนประดิษฐ์มนูธรรม ระยะทาง 13 ก.ม. งบ 2,200 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จน้ำในคลองด่วนสายนี้จะถูกระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางอุโมงค์พระราม 9 3.คลองด่วนตามแนวถนนรัชดาภิเษก โดยพัฒนาแนวท่อให้เป็นคลองด่วน ซึ่งจะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมของเขตห้วยขวาง จตุจักร และบริเวณหน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ได้เป็นอย่างดี และ 4.คลองด่วนขยายเส้นคลองพระยาราชมนตรี หากมีการขยายแนวเส้นของคลองพระยาราชมนตรี โดยการสร้างคลองด่วน จากคลองบางเชือกหนังขึ้นไปทางด้านเหนือ ผ่านแนวคลองบางพรต แนวคลองบางระมาด และแนวคลองบ้านไทร ซึ่งจะทำให้พื้นที่ปิดล้อมธนบุรี เนื้อที่ 196 ตร.ก.ม. และพื้นที่ปิดล้อมเพชรเกษมตะวันออก เนื้อที่ 5.6 ตารางกิโลเมตร มีเส้นทางระบายน้ำหลักเพิ่มขึ้นและยังเป็นเส้นทางระบายน้ำในด้านเหนือใต้ ซึ่งเป็นการระบายที่พื้นที่ย่านธนบุรี

ส่วนการแก้ปัญหาการจราจร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์เปิดนโยบายช่วงโค้งสุดท้ายว่า จำนวนรถที่วิ่งในเมืองกรุง มีตัวเลขใกล้ 7 ล้านคันแล้ว และจากนโยบายรถคันแรกที่จะเข้ามาให้ปีนี้และปีหน้าที่จะมีจำนวนรถเพิ่มขึ้นอีก 6 แสนคัน จึงต้องมีมาตรการรับมือทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

"ถ้าผมไม่แน่ใจผมจะไม่สัญญา ผมพูดจริง ถ้าสัญญาแล้วต้องทำได้จริง ดังนั้น 4 ปีจากนี้ส่วนหนึ่งเป็นการสานต่อ และมีสิ่งที่จะเดินหน้าต่อไปแน่นอน" ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ให้สัญญาประชาคมไว้ ขณะหาเสียงกับประชาชนที่บีทีเอส ตลาดพลู สัญญาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ชาวกรุงต้องติดตาม หลังจาก ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์รับปากว่าจะทำงานให้หนักกว่าเดิม

ขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNVEExTURNMU5nPT0=&sectionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBeE15MHdNeTB3TlE9PQ== (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 6/03/2556 เวลา 04:04:34 ดูภาพสไลด์โชว์ จับตาอีก 4 ปี"ชายหมู" นโยบาย10+6เพื่อคนกรุง...เพิ่มแท็กซี่เพื่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกเป็นผู้ว่า กทม.คนที่16 ปี2556 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ผู้ว่าฯ กทม. ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 3 มี.ค. คนกรุงเทพฯ ช่วยกันสร้างสถิติใหม่ให้กับทั้งผู้ชนะการเลือกตั้ง และผู้พ่ายแพ้ ด้วยคะแนนทะลุล้านทั้งสองคนม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 1,256,231 คะแนน ขณะที่ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ จากพรรคเพื่อไทย ได้ 1,077,899 คะแนน นับเป็นการทำลายสถิติครั้งล่าสุดของ นายสมัคร สุนทรเวช จากพรรคประชากรไทย ที่ได้ 1,016,096 คะแนน ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เมื่อปี 2543 ในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ประกาศชูนโยบาย 10+6 ซึ่งตรงกับหมายเลข 16 ที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประกอบด้วย 10 มาตรการเร่งด่วน ได้แก่ 1.ติดตั้งกล้องซีซีทีวี ทุกถนน ทุกซอย อีก 20,000 ตัว และติดตั้งไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงอีก 20,000 ดวง 2.ตั้งอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 3.ปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส อ่อนนุช-แบริ่ง และสะพานตากสิน-บางหว้า เหลือ 10 บาท และรถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที เหลือ 5 บาท 4.โรงรับจำนำ กทม. รับจำนำดอกเบี้ย 1 สลึง 5,000 บาทแรก 5.เพิ่มทักษะอาชีพ พร้อมสอนภาษาอังกฤษ จีน มลายู ฟรี เพื่อเพิ่มรายได้ 200,000 คน 6.ปรับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. เป็นลูกจ้างชั่วคราว เพิ่มเงินเดือน ปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท, ปวส. 10,000 บาท, ปวช. 8,600 บาท 7.เพิ่มจุดบริการพิเศษ งานทะเบียนราษฎร ณ ห้างสรรพสินค้า และขยายเวลาให้บริการถึงเวลา 22.00 น. 8.ไว-ไฟ ความเร็วสูง 4 เมกะไบก์ ฟรี 5,000 จุด 9.เพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในตรอกซอกซอย และ 10.เพิ่มแท็กซี่เพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ 100 คัน รวมภาพสถานที่ในกรุงเทพมหานคร ส่วน 6 นโยบายหลัก คือ 1.มหานครแห่งความปลอดภัย ขยายเครือข่ายกล้องซีซีทีวี 50,000 ตัว โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายเอกชน 200,000 ตัว ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งแรก นำร่อง 10 เส้นทางริมคลอง และที่เอกชนที่ใช้สอยร่วมกัน ลานกีฬา ลานแอโรบิก ถนนเอกชน ขยายโครงการ "ชุมชนร่วมใจ ระวังภัยยาเสพติด" ให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ ตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติเร่งด่วน ป้องกัน แจ้งเตือน ลดความเสียหายจากอัคคีภัย น้ำท่วม และแผ่นดินไหว เพิ่มประสิทธิภาพดับเพลิงอาคารสูง พร้อมชุดปฏิบัติการดับเพลิงขนาดเล็กสำหรับชุมชน สร้างเพิ่ม อุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำ 6 แห่ง พร้อมระบบตรวจสภาพและเตือนภัยน้ำท่วม 2.มหานครแห่งความสุขเดินทางสะดวก จราจรคล่องตัว เพิ่มเส้นทางรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง โมโนเรลและไลต์เรลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทุกประเภท สร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟ ปรับปรุงถนนจุดตัดทางแยก ตรอก ซอยและทางลัด 100 สาย เพิ่มทางเลือกการเดินทางด้วยเรือโดยสาร เริ่มที่คลองภาษีเจริญ เพิ่มเส้นทางจักรยาน 30 เส้นทาง และเพิ่มจักรยานให้เช่า 10,000 คัน ปรับปรุงทางเท้าให้เรียบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสะดวกสำหรับคนพิการ เพิ่มจุดจอดและจร 4 มุมเมือง ตรวจสอบฟรี สภาพการจราจรที่เป็นปัจจุบัน บนสมาร์ตโฟน ด้านสุขภาพ ไม่ป่วยทั้งปี รับฟรี 1,000 บาท แถมตรวจสุขภาพฟรี ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร สร้างโรงพยาบาลให้ครบ 4 มุมเมือง ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน บริการสุขภาพ 24 ช.ม. อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ทุกกลุ่มอายุ ทุกพื้นที่ ขยายโครงการ อาหารร้านริมทาง สะอาดปลอดภัย มีใบรับรอง สร้างศูนย์กีฬาทันสมัยครบวงจร 4 มุมเมือง พร้อมยกระดับลานกีฬาเดิม 200 แห่ง ลานแอโรบิก 100 ลาน ทั่วทุกเขต 3.มหานครสีเขียว เพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 5,000 ไร่ พร้อม 10 สวนสาธารณะใหญ่ สร้างสวนลอยน้ำแห่งแรก สวนสุนัข หรือ "ด๊อก ปาร์ก" 4 มุมเมือง ส่งเสริมสวนบนอาคารสูง และแนวกำแพงต่อไป เพิ่มระบบจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่จัดเก็บ ขนถ่าย เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและสะอาด สร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียเพิ่ม 5 แห่ง พร้อมวางแผนขยายการบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร ปรับภูมิทัศน์ถนนสายหลัก รวมถึงนำสายไฟฟ้า ลงดิน 3 เส้นทาง และย้ายสายโทรศัพท์-เคเบิล ลงดิน สร้างห้องน้ำสาธารณะสะอาด ครอบคลุมจุดเชื่อมต่อการเดินทางและพื้นที่ท่องเที่ยว 4.มหานครแห่งการเรียนรู้ เรียนฟรี นักเรียนโรงเรียน กทม. "อิ่มท้อง สมองดี มีวินัย โตไปไม่โกง" นักเรียนโรงเรียน กทม.ภาษาอังกฤษแข็งแรง พร้อมรับประชาคมอาเซียน กวดวิชาโดยสถาบันกวดวิชาชื่อดังให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ครบทุกโรงเรียน รถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน กทม.ฟรีในพื้นที่เดินทางไม่สะดวก บริการหมวกกันน็อกสำหรับนักเรียนโรงเรียนกทม. ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ในการผลิตบัณฑิต สอนหลักสูตรต่อเนื่อง และร่วมมือกับมหา วิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มิติใหม่อีก 10 แห่ง และเพิ่มจำนวนบ้านหนังสือให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ติดตั้งไว-ไฟ ความเร็วสูง 4 เมกะไบก์ 5,000 จุดฟรี โดยเน้นในโรงเรียน ห้องสมุด สวนสาธารณะ และสถานที่อื่นๆ ของ กทม. สร้างศูนย์เยาวชนมิติใหม่เพิ่มอีก 5 แห่ง ส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการยูเนสโก้ กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก 2556 เพิ่มโรงเรียนรองรับนักเรียนความสามารถพิเศษ รวมถึงเด็กออทิสติก อีก 100 โรงเรียน 5.มหานครแห่งโอกาสของทุกคน ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น และร่วมตรวจสอบการบริหารงานของกทม. ผ่านระบบไอ-บุ๊ก ส่งเสริมความสามารถและความสนใจของคนรุ่นใหม่ ด้วยการสร้างโรงเรียนดนตรีและโรงเรียนกีฬา ศูนย์กีฬามิติใหม่ และเอ็กซ์ตรีม สปอร์ต สี่มุมเมือง เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ และยัง ดีไซเนอร์ มาร์เก็ต ทั้งถาวรและเป็นครั้งคราว สร้างตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่ เปิดเว็บไซต์เพื่อคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมช่องทางสื่อสารงานสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่ม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพ เรียนคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ จีน และมลายู ฟรี ขยายปริมาณและมูลค่าเศรษฐกิจภาคกลางคืน เช่น การขนส่งและการกระจายสินค้า และการท่องเที่ยว และ 6.มหานครแห่งอาเซียน เปิดโอกาสและส่งเสริมอาชีพในการผลิตและจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพิ่มและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ศูนย์ส่งเสริม เอสเอ็มอี อาเซียน ร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของอาเซียนและของโลก ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน จัดตั้งสภามหานครอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง กทม.และองค์กรในอาเซียน จัดทำป้ายบอกทาง แผนที่ ป้ายรถประจำทาง และจุดให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั่วกรุงเทพฯ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และให้บริการที่ประทับใจ เช่น คนขับรถแท็กซี่และรถโดยสารสาธารณะ นโยบายสำคัญที่คนกรุงเทพฯ ให้ความสนใจมาก คงหนีไม่พ้นเรื่องการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ และการแก้ปัญหาการจราจร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ระบุว่า จะวางแผนสร้างคลองด่วน 4 เส้นทาง และจะศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างในพื้นที่อื่น เพื่อให้รองรับปริมาณฝนตกหนักเกิน 60 ถึง 100 ม.ม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1.คลองด่วนตั้งแต่ถนนรามอินทรา จากบริเวณศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกถึงคลองหลุมไผ่ การก่อสร้างเส้นนี้จะ ประกอบด้วยการสร้างเขื่อนคอนกรีต เสริมเหล็ก ยาว 8.3 ก.ม. งบ 368 ล้านบาท 2.คลองด่วนตามแนวถนนประดิษฐ์มนูธรรม ระยะทาง 13 ก.ม. งบ 2,200 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จน้ำในคลองด่วนสายนี้จะถูกระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางอุโมงค์พระราม 9 3.คลองด่วนตามแนวถนนรัชดาภิเษก โดยพัฒนาแนวท่อให้เป็นคลองด่วน ซึ่งจะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมของเขตห้วยขวาง จตุจักร และบริเวณหน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ได้เป็นอย่างดี และ 4.คลองด่วนขยายเส้นคลองพระยาราชมนตรี หากมีการขยายแนวเส้นของคลองพระยาราชมนตรี โดยการสร้างคลองด่วน จากคลองบางเชือกหนังขึ้นไปทางด้านเหนือ ผ่านแนวคลองบางพรต แนวคลองบางระมาด และแนวคลองบ้านไทร ซึ่งจะทำให้พื้นที่ปิดล้อมธนบุรี เนื้อที่ 196 ตร.ก.ม. และพื้นที่ปิดล้อมเพชรเกษมตะวันออก เนื้อที่ 5.6 ตารางกิโลเมตร มีเส้นทางระบายน้ำหลักเพิ่มขึ้นและยังเป็นเส้นทางระบายน้ำในด้านเหนือใต้ ซึ่งเป็นการระบายที่พื้นที่ย่านธนบุรี ส่วนการแก้ปัญหาการจราจร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์เปิดนโยบายช่วงโค้งสุดท้ายว่า จำนวนรถที่วิ่งในเมืองกรุง มีตัวเลขใกล้ 7 ล้านคันแล้ว และจากนโยบายรถคันแรกที่จะเข้ามาให้ปีนี้และปีหน้าที่จะมีจำนวนรถเพิ่มขึ้นอีก 6 แสนคัน

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...