สมาคมคนตาบอดฯ จัด“ทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดให้รู้หนังสือและฝึกอาชีพ

แสดงความคิดเห็น

นายสุคนธ์ ครอบบัวบาน ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนบน เปิดเผยว่า สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนบน ได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด พร้อมทั้งดำเนินการจัดการเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ สำนักงานสาขา อีกทั้งยังฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจและความถนัดให้กับคนตาบอดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วย เพื่อให้คนตาบอดนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพตามศักยภาพ ดำรงชีพอยู่ในสังคมและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนสืบไป

ปัจจุบันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนบน ได้เช่าอาคารพาณิชย์ 1 คูหา เป็นสำนักงานเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ แต่ด้วยพื้นที่จำกัดไม่สามารถขยายการให้บริการแก่คนตาบอดได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯจึงได้ เพื่อนำเงินบริจาคไปสมทบทุนซื้ออาคารที่ทำการพร้อมที่ดิน ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 1,900,000 บาท โดยการจัดทอดผ้าป่าฯ ณ วัดใหม่พัฒนาราม(วัดหลวงพ่อพัฒน์) ได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 1,642,967 บาท ส่วนที่ขาดอยู่ก็จะรับบริจาคต่อไป สำหรับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนบน ตั้งอยู่ที่ 130/218 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี…..โดยวิทยาศักดิ์ สาเมือง

ขอบคุณ... http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01NewsID=TNIOC5602280010006

ที่มา: สวท.สุราษฎร์ธานีออนไลน์ /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.พ.56
วันที่โพสต์: 3/03/2556 เวลา 02:19:29

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายสุคนธ์ ครอบบัวบาน ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนบน เปิดเผยว่า สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนบน ได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด พร้อมทั้งดำเนินการจัดการเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ สำนักงานสาขา อีกทั้งยังฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจและความถนัดให้กับคนตาบอดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วย เพื่อให้คนตาบอดนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพตามศักยภาพ ดำรงชีพอยู่ในสังคมและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนสืบไป ปัจจุบันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนบน ได้เช่าอาคารพาณิชย์ 1 คูหา เป็นสำนักงานเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ แต่ด้วยพื้นที่จำกัดไม่สามารถขยายการให้บริการแก่คนตาบอดได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯจึงได้ เพื่อนำเงินบริจาคไปสมทบทุนซื้ออาคารที่ทำการพร้อมที่ดิน ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 1,900,000 บาท โดยการจัดทอดผ้าป่าฯ ณ วัดใหม่พัฒนาราม(วัดหลวงพ่อพัฒน์) ได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 1,642,967 บาท ส่วนที่ขาดอยู่ก็จะรับบริจาคต่อไป สำหรับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนบน ตั้งอยู่ที่ 130/218 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี…..โดยวิทยาศักดิ์ สาเมือง ขอบคุณ... http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01NewsID=TNIOC5602280010006

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...