เชิญชวนหน่วยงานบริจาคเงินโครงการ “สายใยรัก แด่น้องพิการรุนแรง”

สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ “สายใยรัก แด่น้องพิการรุนแรง” ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรง ในโครงการ“สายใยรัก แด่น้องพิการรุนแรง “ สำหรับผู้บริจาคจะได้รับ“หนังสือดี มีคติเตือนใจ” และสามารถเก็บใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมายกำหนดโดยระบุชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดให้ชัดเจน

บุคลากรหรือหน่วยงานที่สนใจร่วมบริจาคเงิน สามารถบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน ชื่อบัญชี “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาภาคเหนือ ประจำจังหวัดลำพูน”เลขที่บัญชี ๕๑๑-๑-๙๘๔๒๕-๙ หรือสะดวกสั่งจ่ายเช็ค/ตั๋วแลกเงิน/ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ. ลำพูน ในนาม “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาภาคเหนือ ประจำจังหวัดลำพูน” (ในกรณีโอนเงินบริจาคกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ทางศูนย์ฯ ด้วย เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินและหนังสือให้แก่ผู้บริจาคต่อไป)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๓-๕๓๔๕๐๙ และ ๐๘๙-๙๙๙๖๙๗๓ (phuketindex.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๙ ก.พ.๕๖)

ที่มา: phuketindex.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๙ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 9/02/2556 เวลา 02:41:39 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญชวนหน่วยงานบริจาคเงินโครงการ “สายใยรัก แด่น้องพิการรุนแรง”