ผลิตของขวัญที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้คนตาบอด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแสดงนิทรรศการ “การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อเผยแพร่โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ตราสัญลักษณ์ G: Green Production) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและลดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด หรือหลักการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นแนวทางที่ช่วยให้สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตและการลดมลพิษที่เกิดขึ้น

ภายในงานมีนิทรรศการ “การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ตราสัญลักษณ์ G ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์พลังงาน และมีการจัดการของเสียที่ดี ผลิตภัณฑ์จากการออกแบบที่คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างกระเป๋าใบตองตึง หมอนมะเฟือง ซองเอกสารจากถุงนม โคมไฟทำจากข้องใส่ปลา ตุ๊กตาจากเศษไม้ ชมการสาธิตการปั่นฝ้าย พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตซึ่งได้รับตราสัญลักษณ์ G อีกทั้งร่วม กิจกรรม เวิร์คช็อปให้ช่วยกันผลิตสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเศษวัสดุเหลือใช้ ภายใต้แนวคิด “Gifts for Give ของขวัญปันสุข” แล้วส่งต่อเป็นของขวัญไปยังผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา และบ้านเด็กเล็ก อาทิ ถุงปันรัก สมุดปันรู้ และเก้าอี้ปันฝัน

ขอเชิญร่วมเรียนรู้ สร้างสรรค์และแบ่งปันความสุขครั้งนี้ ได้ที่บูธกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในงานเกษตรแฟร์ ปี ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ ๓๑ ม.ค.-๙ ก.พ.๕๖ บริเวณ ล็อก J๒๙-J๓๓ ประตู ๓ ถนนงามวงศ์วาน หน้าสนามกีฬา(บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๗ ก.พ.๕๖)

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๗ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 8/02/2556 เวลา 03:19:40