องค์กรคนตาบอดเชียงใหม่ ปรับตัวรับประชาคมอาเซียน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างเครือข่ายคนตาบอดในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคนตาบอด รับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๔ ก.พ.๕๖ ที่ห้องประชุมโรงแรมอุษา แฟมิลี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างเครือข่ายคนตาบอดในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น มีองค์กรคนตาบอด ๔ องค์กรของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำ และบุคลากรองค์กรคนตาบอด ได้มีความรู้ และเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องใน การบริหารองค์กร และ เป็นการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันขององค์กรคนตาบอด เพื่อนำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกขององค์กรคนตาบอด โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๘ เป็นปีที่ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีการแข่งขันอย่างเสรี มีการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน องค์กรต่างๆจำเป็นจะต้องปรับตัว หรือเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่องค์กรคนพิการก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าวแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า

การที่องค์กรคนพิการ ได้มารวมกลุ่มกันและเปิดเวทีถกแถลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรคนพิการ นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้องค์กรคนพิการมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเฉพาะการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ เพราะจะทำให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากกับมวลสมาชิกของคนตาบอดในจังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: ส.ปชส.เชียงใหม่ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๔ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 6/02/2556 เวลา 23:47:26 ดูภาพสไลด์โชว์ องค์กรคนตาบอดเชียงใหม่ ปรับตัวรับประชาคมอาเซียน

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง