เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตปชช. สร้างอาชีพให้คนพิการ

แสดงความคิดเห็น

ปชช. จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านวิชาการ ด้วยภารกิจหลักของวิทยาลัยชุมชน (วชช.) สระแก้ว ที่ต้องจัดการศึกษา ฝึกอบรมด้านวิชาการ ตลอดจนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน ดังนั้น ในการจัดหลักสูตร จึงจำเป็นต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ อีกทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนเป็นสำคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่คนปกติเท่านั้น แต่ได้ให้ความสำคัญกับผู้พิการด้วย เพราะในพื้นที่มีผู้พิการกว่า ๑ หมื่นคน ที่ยังขาดการดูแลเอาใจใส่จากสังคม

นายศิระพจน์ จริยาวุฒิกุล ผอ.วชช.สระแก้ว กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ วชช.สระแก้ว ได้จัดทำหลักสูตรการนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนจนมีชื่อเสียงมาก และต่อมามูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จึงอยากให้สานต่อหลักสูตรนี้ พร้อมกับพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่คนพิการ ทางเราจึงได้จัดเวทีศึกษาความต้องการเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนพิการขึ้น โดยพบว่าพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลผู้พิการ ทั้งผู้พิการทางสายตา ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ส่วนใหญ่ต้องการให้เปิดสอนหลักสูตรการใช้ไม้เท้า หลักสูตรภาษามือ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการพร้อมกันด้วย

"ผมปวารนาตัวไว้ว่าจากนี้ไปจะดูแลผู้พิการอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ สนใจกลุ่มผู้พิการให้มากขึ้น เพราะแต่ละจังหวัดน่าจะมีไม่ต่ำกว่า ๑ หมื่นคน โดยเมื่อ ๑๐-๑๒ กันยายน ที่ผ่านมา ทาง วชช.ได้อบรมภาษามือเบื้องต้นเป็นหลักสูตรแรก จากนั้นจะจัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการในหลักสูตรระยะสั้นต่อไป ส่วนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ขณะนี้เราได้เริ่มเปิดสอนบ้างแล้ว"

ผอ.วชช.สระแก้ว กล่าวด้วยว่า คนพิการเป็นผู้มีความสามารถ แต่ไม่ค่อยได้รับการพัฒนาศักยภาพเท่าที่ควร ซึ่งการที่ วชช.สระแก้ว จะพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการ จะช่วยทำให้แบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ เช่นเดียวกัน ทาง วชช.ไม่ใช่ให้ความสำคัญกับผู้พิการเท่านั้น หากแต่ประชาชนคนปกติทั่วไป ก็ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ วชช.สระแก้ว ที่ยังต้องเร่งเดินหน้าจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย

นายศิระพจน์ กล่าวด้วยว่า อีกไม่กี่ปีก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในฐานะที่ จ.สระแก้ว อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชา ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงเริ่มมีการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ทั้งบุคลากร ครู นักศึกษา ตลอดจนคนในชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของภาษา โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ทาง วชช.ได้เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นสอนภาษากัมพูชา ๔๐ ชั่วโมง ซึ่งได้รับการตอบรับจากคนในชุมชนดีมาก มีผู้สนใจกว่า ๒๐๐ คน ทั้งในส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ วชช.สระแก้ว ยังปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ (การค้าชายแดน) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ช่วงแรกๆ ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจดีมาก แต่ช่วงหลังเริ่มไม่ค่อยมีคนมาเรียน เนื่องจากเป็นหลักสูตรอนุปริญญา ไม่สามารถไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีได้ จึงทำให้สุดท้ายแล้วก็ไม่มีคนมาเรียน ดังนั้น วชช.สระแก้ว จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมาทดแทน โดยใช้ชื่อว่า หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ และการค้าชายแดน ซึ่งผู้เรียนที่จบระดับอนุปริญญาในหลักสูตรนี้ สามารถไปเรียนต่อที่ ม.บูรพา จนจบหลักสูตรปริญญาตรีได้เลย

ความตั้งใจของ วชช.สระแก้ว ที่จะปฏิบัติตามภารกิจหลักในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คงจะเป็นเครื่องการันตีที่จะช่วยทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต และมีความรู้ที่ดีขึ้น เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ได้อย่างเข้มแข็ง และทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒ ต.ค.๕๕
วันที่โพสต์: 2/10/2555 เวลา 16:43:37 ดูภาพสไลด์โชว์ เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตปชช. สร้างอาชีพให้คนพิการ

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ปชช. จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านวิชาการด้วยภารกิจหลักของวิทยาลัยชุมชน (วชช.) สระแก้ว ที่ต้องจัดการศึกษา ฝึกอบรมด้านวิชาการ ตลอดจนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน ดังนั้น ในการจัดหลักสูตร จึงจำเป็นต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ อีกทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนเป็นสำคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่คนปกติเท่านั้น แต่ได้ให้ความสำคัญกับผู้พิการด้วย เพราะในพื้นที่มีผู้พิการกว่า ๑ หมื่นคน ที่ยังขาดการดูแลเอาใจใส่จากสังคม นายศิระพจน์ จริยาวุฒิกุล ผอ.วชช.สระแก้ว กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ วชช.สระแก้ว ได้จัดทำหลักสูตรการนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนจนมีชื่อเสียงมาก และต่อมามูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จึงอยากให้สานต่อหลักสูตรนี้ พร้อมกับพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่คนพิการ ทางเราจึงได้จัดเวทีศึกษาความต้องการเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนพิการขึ้น โดยพบว่าพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลผู้พิการ ทั้งผู้พิการทางสายตา ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ส่วนใหญ่ต้องการให้เปิดสอนหลักสูตรการใช้ไม้เท้า หลักสูตรภาษามือ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการพร้อมกันด้วย "ผมปวารนาตัวไว้ว่าจากนี้ไปจะดูแลผู้พิการอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ สนใจกลุ่มผู้พิการให้มากขึ้น เพราะแต่ละจังหวัดน่าจะมีไม่ต่ำกว่า ๑ หมื่นคน โดยเมื่อ ๑๐-๑๒ กันยายน ที่ผ่านมา ทาง วชช.ได้อบรมภาษามือเบื้องต้นเป็นหลักสูตรแรก จากนั้นจะจัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการในหลักสูตรระยะสั้นต่อไป ส่วนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ขณะนี้เราได้เริ่มเปิดสอนบ้างแล้ว" ผอ.วชช.สระแก้ว กล่าวด้วยว่า คนพิการเป็นผู้มีความสามารถ แต่ไม่ค่อยได้รับการพัฒนาศักยภาพเท่าที่ควร ซึ่งการที่ วชช.สระแก้ว จะพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการ จะช่วยทำให้แบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ เช่นเดียวกัน ทาง วชช.ไม่ใช่ให้ความสำคัญกับผู้พิการเท่านั้น หากแต่ประชาชนคนปกติทั่วไป ก็ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ วชช.สระแก้ว ที่ยังต้องเร่งเดินหน้าจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย นายศิระพจน์ กล่าวด้วยว่า อีกไม่กี่ปีก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในฐานะที่ จ.สระแก้ว อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชา ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงเริ่มมีการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ทั้งบุคลากร ครู นักศึกษา ตลอดจนคนในชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของภาษา โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ทาง วชช.ได้เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นสอนภาษากัมพูชา ๔๐ ชั่วโมง ซึ่งได้รับการตอบรับจากคนในชุมชนดีมาก มีผู้สนใจกว่า ๒๐๐ คน ทั้งในส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ วชช.สระแก้ว ยังปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ (การค้าชายแดน) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ช่วงแรกๆ ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจดีมาก แต่ช่วงหลังเริ่มไม่ค่อยมีคนมาเรียน เนื่องจากเป็นหลักสูตรอนุปริญญา ไม่สามารถไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีได้ จึงทำให้สุดท้ายแล้วก็ไม่มีคนมาเรียน ดังนั้น วชช.สระแก้ว จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมาทดแทน โดยใช้ชื่อว่า หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ และการค้าชายแดน ซึ่งผู้เรียนที่จบระดับอนุปริญญาในหลักสูตรนี้ สามารถไปเรียนต่อที่ ม.บูรพา จนจบหลักสูตรปริญญาตรีได้เลย ความตั้งใจของ วชช.สระแก้ว ที่จะปฏิบัติตามภารกิจหลักในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คงจะเป็นเครื่องการันตีที่จะช่วยทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต และมีความรู้ที่ดีขึ้น เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ได้อย่างเข้มแข็ง

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...